Valkā sakops vairākus objektus

Sestdien visā Latvijā no pulksten 10.00 līdz 15.00 notiks Vislatvijas talka "Par tīru un zaļu valsti". Plānots, ka Valkā sakops vismaz četrus objektus.

 

Valkas pilsētas domes izpilddirektors Valdis Rogainis informē, ka talcinieki būs gaidīti pie Latvijas - Igaunijas robežas netālu no Valkas rajona tiesas nama. Paredzēts, ka pie Rīgas ielas 3. nama stādīs košumkrūmus, kā arī sakops pierobežas teritoriju.

 

Turpināsies arī iesāktie darbi Pedeles upes krasta sakopšanā. Plānots, ka krastu sāks tīrīt no tās vietas, līdz kurai talcinieki strādāja Hipotēkas bankas rīkotajā talkā.

 

Zināms, ka Vislatvijas talkā piedalīsies arī pilsētas pamatskolas un ģimnāzijas saime, kuri izteikuši vēlmi sakopt mežu pie brīvdabas estrādes, kur parasti notiek sportiskās aktivitātes.

 

Sakopšanas darbi plānoti arī pie Zāģezera un pie avotiņa, kur valcēnieši ņem dzeramo ūdeni. V. Rogainis aicina iedzīvotājus vēl šonedēļ aktīvi izteikt savus priekšlikumus, zvanot pa tālruni 64722053 vai 64722503.

 

Talkas dienā tās atbalstītāji saņems darba cimdus un lielos atkritumu maisus, kuros mest savākto drazu. Tāpat sestdien talkas aktivitātes koordinēs pilsētas domes darbinieki. Valcēniešiem būs pieejams arī EKO laukums "Austrās", kur varēs atbrīvoties no sašķirotajiem sadzīves un lielgabarīta atkritumiem.

Valka