Valkā sākusies slūžu rekonstrukcija

No Rūjienas ielas mikrorajona, ejot uz pilsētu pāri Ausekļa ielas tiltam, skatam paveras visai nepievilcīga aina - Pedeles upes krasti kļuvuši dūņaināki un platāki, bet ūdens redzams tikai pašā ūdenstilpnes dibenā.

 

Bijušās Valkas domes Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu koordinators Eduards Ivļevs informē, ka jau pagājušajā nedēļā sākās plānotā slūžu rekonstrukcija pie Sēlijas ielas tilta. Pašlaik ir nolaists uzpludinājums Sēlijas ielas pusē.

 

 

Slūžas ir atvērtas vaļā pakāpeniski, saglabājot minimālo upes caurplūdumu. Šāds skats valdīs vismaz mēnesi, ja vien laika apstākļu dēļ neiekavēsies plānotie rekonstrukcijas darbi.

 

 

Uz jautājumu, vai šie darbi nenodarīs postu apkārtējai dabai un zivīm, E. Ivļevs skaidro, ka pirms tam tehniskajam projektam ir saņemta Valmieras vides reģionālās pārvaldes atļauja, kā arī Latvijas Zivju resursu aģentūras veiktās ekspertīzes rezultāti par nodarīto kaitējumu upes zivju resursiem.

 

 

Zaudējumi - aptuveni 150 latu vērtībā - būs jāapmaksā darbu pasūtītājai - pašvaldībai.

 

E. Ivļevs atklāj, ka 6. augustā notiks Pedeles krastu sakopšanas talka no Sēlijas ielas līdz par Ausekļa ielas tiltam. Talku sadarbībā ar Valkas novada domi organizēs Hipotēku banka.

Valka