Valkā samilzušās ietvju un māju iekšpagalmu problēmas prasa tūlītēju rīcību, nevis tikai solījumus 1

Pirms 5. jūnijā notiekošajām pašvaldību vēlēšanām, klausoties Valkas novada domes deputātu kandidātu bārstītos solījumus un lasot priekšvēlēšanu programmas, vēlētājiem jānotic, ka pēc svarīgā notikuma nu tik Valkā sāks atjaunot katastrofālā stāvoklī esošās ietves un iekšpagalmus, kur, kā tautā saka, velns pat kāju var nolauzt. Taču iedzīvotāji ir nemierā, kāpēc jau pirms dažiem gadiem solītais netiek īstenots. Vēl vairāk – valcēnieši sasparojas un uz sarunu aci pret aci aicina pašvaldības atbildīgos darbiniekus. Cilvēki uzskata, ka arī pašreizējam deputātu sasaukumam jāatbild par solīto, bet neizpildīto.      

Taču nevar apgalvot, ka pēc trešdienas vakarā notikušās visnotaļ vētrainās tikšanās ar Valkas novada domes pārstāvjiem – pašvaldības izpilddirektoru Aināru Zāberu un SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi ‒ renovētās daudzdzīvokļu mājas Domes bulvārī 1 iedzīvotāji būtu apmierināti ar dzirdēto, jo pēc četru gadu ilgiem lūgumiem par pavisam nelielas ietves atjaunošanu būs vēl jāpagaida kāds laiks. Turklāt šajā ēkā šomēnes ir pabeigta renovācija, bet mājas iekšpagalms un šī ietve, kas atrodas mājas galā Tirgus ielā, ir ļoti bēdīgā stāvoklī.  

Jautājumu par šīs Tirgus ielas konkrētās ietves sakārtošanu pašvaldības deputāti izskatīja 13. maijā notikušajā Saimniecisko lietu komitejas sēdē. Komisijas locekļi nolēma, ka iedzīvotājiem būs jāpaciešas līdz nākamajam gadam, jo pašvaldības šīgada budžetā vairs nav liekas naudas, lai šo nelielo ietvi sakārtotu. Iedzīvotāji simtprocentīgi nepiekrīt rosinājumam demontēt problemātisko ietvi un tās vietā iesēt zālīti, jo daudzus gadu desmitus cilvēkiem tas ir ierastais ceļš līdz mājas durvīm. Mājas pārvaldniece Māra Sičeva izskaitījusi, ka vairāk nekā puse no 80 nelielajām betona plāksnēm ir izdrupušas ar izlīdušu armatūru. Pirmais iesniegums pašvaldībai par ietves bēdīgo stāvokli uzrakstīts 2017. gadā. Tolaik pašvaldības izpilddirektors Guntis Bašķis solījis, ka, Lugažu laukumā demontējot vecās plāksnes, derīgās izlietos šīs ietves sakārtošanā, bet diemžēl šis solījums tā arī palicis tikai solījums. Valcēnieši, kuri dzīvo tikko renovētajā mājā, uzskata, ka noteikti ir jāsakārto arī mājas apkārtne, lai dzīvotu ne tikai skaistā mājā, bet arī tikpat pievilcīgā pagalmā un drošā apkārtējā vidē. Kā stāsta mājas pārvaldniece, pēdējo gadu laikā viņai izdevies saliedēt iedzīvotājus un kopīgiem spēkiem pašiem daudz izdarīt, lai kaut cik sakārtotu pagalmu. Piemēram, pašu spēkiem aizbēruši lietusūdeņu draudīgi izskaloto bedri netālu no sadzīves atkritumu konteinera, savākuši būvgružus un iestādījuši košumkrūmus. Plānu esot daudz, bet bez pašvaldības atbalsta tos nevar īstenot.      

Šajā tikšanās reizē pašvaldības izpilddirektors A. Zābers vairākkārt uzsvēra, ka iedzīvotājiem ir jābūt apmierinātiem, jo šogad janvārī uzsāka un maijā jau ir pabeigta mājas renovācija. Taču iedzīvotāji iebilda, ka renovācijai nepieciešamais finansējums ir kredīts, nevis pašvaldības finansējums, kas pašiem mājas iedzīvotājiem 15 gadu laikā būs jāatmaksā. Valcēnieši uzskata, ja pati ēka beidzot ir sakārtota un vizuāli pievilcīga, tad jāturpina arī mājas apkārtnes un iekšpagalma sakārtošana. Jāteic, ka iekšpagalma problēma brēktin brēc pēc risinājuma, jo lietus laikā ūdens plūst no mājas augstākā gala uz zemāko. Turklāt, būvējot blakus esošo Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas dienesta viesnīcu Domes bulvārī 3, ir aizbērtas vairākas kanalizācijas akas, līdz ar to liekajam ūdenim nav kur noplūst, un tas tek pagrabos un appludina blakus esošo pļavu. Staigājot pa šo pļavu, kur atrodas vēl lietojama diezgan plaša veļas žāvētava ar jumtu, zem kājām žļurkst ūdens un visur redzamas tumšas ūdens lāmas. Iedzīvotāji spriež, ka pašvaldībai piederošā zeme pamazām pārpurvojas. Viņi pamatoti ir satraukušies, jo šī problēma jārisina nekavējoties, jo jau zem viena pirmā stāva dzīvokļa grīdām ir sakrājies tik daudz ūdens, ka apdraud ne tikai pašu mājokli, bet arī veiktos renovācijas darbus. I. Meļķis atzīst, ka tik tiešām šī problēma pastāv un jau nākamnedēļ tiks uzsākti darbi. Turklāt viņš pašvaldībai vairākkārt esot piedāvājis variantu (to apstiprina arī M. Sičeva), kā varētu sakārtot ietvi, bet diemžēl pašvaldība atrunājusies ar naudas līdzekļu trūkumu. Pārmetot A. Zāberam, kāpēc viņš uz tikšanos ieradies tikai ar kārtējiem solījumiem, nevis konkrētu risinājumu, izpilddirektors tikai noplātīja rokas, sakot: “Vai man bija jāatnāk ar ķerru un lāpstu un pašam jāsāk demontēt vecās plāksnes?” 

Par laimi, A. Zāberam  tas nebūs jādara, jo vakar no rīta “Ziemeļlatvija” saņēma telefona zvanu no I. Meļķa. Viņš stāsta, ka šo problēmu vēlreiz izrunājis ar pašvaldības vadītāju Ventu Armandu Kraukli. Pašvaldības vadītājs atzinis, ka šīs ietves, salīdzinot ar pārējām pilsētas ietvēm, atjaunošana neprasīs milzīgus tēriņus, tāpēc ir rasts risinājums un pieņemts lēmums ietvi tomēr sakārtot jau tuvākajā laikā. Vispirms tiks izveidota izmaksu tāme, un tad varēs ķerties klāt darbiem. Sarunā ar “Ziemeļlatviju” V. A. Krauklis atzīst, ka šīs minētās problēmas Valkā pastāv vismaz divdesmit gadus. Viņš ir apskatījis šo ietvi pie Domes bulvāra 1 dzīvojamās mājas un atzīst, ka tā tiešām ir bīstama, tāpēc ir jārīkojas nekavējoties. Tas būtu jādara daudzviet pilsētā, bet šīgada pašvaldības budžetā māju iekšpagalmu sakārtošanai ir atvēlēti vien nieka desmit tūkstoši eiro. V. A. Krauklis uzskata, ka nākamgad pašvaldībai būtu jāizstrādā konkursa nolikums, kas noteiks, kādā veidā gan ar pašvaldības finansējumu, gan pašu iedzīvotāju līdzfinansējumu varētu sākt iekšpagalmu atjaunošanu. Citu ceļu pašvaldības vadītājs nesaskata, jo daudzdzīvokļu mājās esošo dzīvokļu īpašniekiem, tāpat kā pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem, pieder zemes domājamās daļas. Līdz ar to ir jārod risinājums, kā visiem kopā – gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem ‒ “samest” naudu un sakārtot pagalmus. Vai tas tā būs, rādīs laiks, bet iedzīvotājiem jārēķinās, ka pie sakārtotiem pagalmiem pirmie tiks tie, kuri būs gatavi ieguldīt arī savus finanšu līdzekļus.

Gatavojot jautājumus deputātu kandidātu sarakstiem, “Ziemeļlatvija” saņēma kādas sabiedriski aktīvas valcēnietes iesūtīto vēstuli, kurā rakstīts: “Tuvojas kārtējās pašvaldību vēlēšanas, un vēlētāji atkal ir dilemmas priekšā ‒ par ko lai balso. Vēlēšanu programmas? Protams, kā visas iepriekšējās reizes – izcilas. Tiek solīts, jo ‒ kā lai nesola. Šis teiciens mūsu tautā jau kļuvis par sakāmvārdu.

Palasot vēlēšanu programmas, atzīšos godīgi, nekādu pārsteigumu, nekādas pompozitātes, viss labi, jauki, skaisti... tā, kā tam būtu jābūt. Īsta vīra vārds nozīmē izpildīt doto solījumu. Mūsu tautai ir ļoti daudz labu sakāmvārdu, piemēram: “Vīrs un vārds” vai “Sacīts – darīts”, kas nozīmē, ka solītais kārtīgam latvietim ir jāpilda. Ir arī medaļas otra puse, un ir tādi sakāmvārdi kā “Solīts makā nekrīt” un citi, bet šoreiz pie mutvārdu daiļrades nekavēšos. 2017. gada rudenī domes zālē Beverīnas ielā 3 notika deputātu un domes vadības tikšanās ar iedzīvotājiem, galvenokārt par jaunā Valkas ģimnāzijas internāta jeb dienesta viesnīcas būvniecības projekta apspriešanu. Domes vadība prezentēja iecerēto projektu un notika diskusijas. Prezentācijā tika skaidroti plānotie darbi internātā un tā apkārtnē, tas ir, ne tikai piegulošajā teritorijā, bet arī blakus esošo ielu un ietvju sakarā. Kā tika skaidrots, tad reizē ar internāta jeb dienesta viesnīcas nodošanu, bija jābūt noasfaltētam Domes bulvārim posmā no Tirgus ielas līdz Tālavas ielai un sakārtotas blakus esošās ietves abās pusēs posmā no Tirgus ielas līdz Tālavas ielai. Diskusijās tika uzdots jautājums, vai tiešām nav paredzēts noasfaltēt Domes bulvāra nelielo posmu no Raiņa ielas līdz Tirgus ielai un vai arī ietves šajā nelielajā posmā paliks nesakārtotas.

Par šo sanāksmi interesenti varēja izlasīt rakstu mūsu “Ziemeļlatvijā”, savukārt tie, kuri piedalījās klātienē, atcerēsies, ka diskusijas bija un vismaz pāris cilvēku par dažu labu ieceri izteicās visai skarbi. Piemēram, vai tiešām internāts ar plānotajām 95 vietām būs piepildīts un vai sevi attaisnos, vai būs bērni un jaunieši, kuri dzīvos internātā. Tikai viena pavisam īsa piebilde vēl – jā, gar pašu internātu ietve ir nobruģēta un arī Domes bulvāris ir noasfaltēts, bet kas ar ietvi otrā pusē? Vēl gan varētu padiskutēt par asfalta kvalitāti, bet es neesmu ne būvniecības, ne ceļu speciāliste.”

Jāpiebilst, ka arī pirms entajiem gadiem ar betona plāksnēm izliktais celiņš (par ietvi to nevarētu nosaukt) Domes bulvārī gar elektrības sadales skapi arī praktiski ir nelietojams. Apkārtējo māju iedzīvotāji ar šausmām skatās, kā darbdienu rītos māmiņas izmanto šo īsāko ceļu, lai savas atvases nogādātu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Puškina ielā.

Kā  “Ziemeļlatvijai” atzina kāda Domes bulvāra 1 mājas iedzīvotāja – pašvaldības vadība pie katras izdevības uzsver, ka Valka ir draudzīga pilsēta ģimenēm ar bērniem, bet daudz kas diemžēl liecina par pretējo. Mūsdienās cilvēki vēlas dzīvot sakārtotā un estētiskā vidē, un tas ir viens no pašvaldības uzdevumiem – to arī piedāvāt.

Komentāri 1

konnaoja

'' A. Zābers vairākkārt uzsvēra, ka iedzīvotājiem ir jābūt apmierinātiem...''

pirms 2 mēnešiem, 2021.05.25 10:50

Valka