Valkā: Šautuves rekonstrukcijas pirmā kārta pabeigta

Valkas stadiona šautuvē ir pabeigts iekštelpu kapitālais remonts un tagad turpinās otrās kārtas darbi. Aizsardzības ministrija šautuves rekonstrukcijai piešķīrusi 100 000 latu

Šautuvē satiktie SIA "Valkas būvnieks" celtnieki Jānis Pāvuls un Igors Simonovs stāsta, ka pavasarī tiks veikti visi nepieciešamie iekšējie apdares darbi. "Tagad ēka ir sakārtota, nu vairs lietus netek iekšā, atliek domāt par nākamo etapu," saka I. Simonovs.Valkas domes izpilddirektors Valdis Rogainis informē, ka otrajā kārtā notiks ventilācijas iekārtu montāža un telpu sakārtošana. Paredzēts, ka šautuve būs aprīkota ar mūsdienu modernajām tehnoloģijām. Sadarbībā ar interaktīvo multimediju šautuvju iekārtu speciālistiem plānots šautuvi iekārtot tā, lai apmeklētāji varētu trenēties, šaujot ne tikai pa nekustīgiem mērķiem, bet arī kustīgiem. Tie ar videoprojektora palīdzību būs redzami uz ekrāna. Dome ir saņēmusi vēstuli no Aizsardzības ministrijas, kas nolēmusi šautuves otrās kārtas rekonstrukcijas darbiem piešķirt 100 tūkstošus latu.

Valka