Valkā spriež par bioenerģijas ražošanu

Valkā notika konference "Elektrības un siltuma iegūšana no biomasas, attīstot biogāzes ražošanu vai kooģenerācijas procesu".

 

Konferenci organizēja Eiropas reģionālās attīstības biedrība sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Gulbenes, Madonas, Daugavpils, Jēkabpils, Cēsu un Valkas rajona padomēm.Pasākumu atklāja Valkas rajona padomes izpilddirektors Kārlis Albergs.

 

Kā uzsvēra konferences rīkotāji, minēto sešu rajonu teritorija ir visperspektīvākā bioenerģijas ražošanai nākotnē.

 

Konferencē piedalījās arī 9. Saeimas deputāts, Tautsaimniecības komisijas enerģētikas apakškomisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Kāposts.

 

"Reālā dzīve mums arvien intensīvāk liek domāt par nākotni, jo gan elektrībai, gan degvielai cenas strauji ceļas, tādēļ jādomā par alternatīvu. Ja mēs paši neko neražosim, tad arvien vairāk kļūsim atkarīgi no citiem. Vairāki zemnieki bionerģiju izmanto savās saimniecībās Vācijā un arī mums jādomā, kā rīkoties, lai turpinātu attīstību," saka A. Kāposts.

 

Kā iegūstama un izmantojama biogāze, par to sīkāk pastāstīja SIA "Agito" direktore Zanda Krūklīte. Par izejvielām biogāzes iegūšanai kalpo kūtsmēsli, īpaši šim nolūkam audzēta zaļā masa, lauksaimniecības produkcijas pārtstrādes atlikumi, salmi un notekūdeņu attīrīšanas dūņas.

 

Ar kūtsmēsliem visbagātākais ir Madonas rajons, bet aiz tā - Valkas rajons. Lielākais šo izejvielu daudzums koncentrēts Palsmanes, Variņu, Launkalnes un Zvārtavas pagastā. Kā uzsvēra Z. Krūklīte, iespējas ražot biogāzi Valkas un pārējos piecos rajonos ir, jāizdomā tikai, kā to efektīvāk izdarīt.

 

Par veiksmīgas biomasas izmantošanas iespējām sīkāk pastāstīja Eiropas reģionālās attīstības biedrības valdes loceklis Aigars Parms. Uzstājās arī vairāki citi speciālisti. K. Albergs ieteica visiem uzmanīgi iepazīties ar iespējām šajā jomā un varbūt nākotnē kāds varēs tajā izmēģināt savu veiksmi biznesā.

 

Valka