Valkā top bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums

Šonedēļ Valkas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu "Nagliņas" teritorijā SIA "Valkas meliorācija" uzsāka bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi.

 

 

Valkas pilsētas domes izpilddirektors Valdis Rogainis informē, ka laukuma izveides procesā paredzēts izbūvēt laukumu ar cieto segumu, kur notiks pilsētas zaļo dārzu un parku atkritumu šķirotā savākšana un tālākā pārstrāde.

 

"Pēc tehnoloģijas pārstrādes ar speciālo tehniku pēc noteikta laika perioda gala rezultātā iegūsim trūdzemi. To varēs izmantot pilsētas labiekārtošanas darbos," skaidro V. Rogainis. Vieta laukuma izveidei "Nagliņu" teritorijā izvēlēta tāpēc, ka darba procesā var izmantot arī attīrīšanas iekārtu darba procesā radušās dūņas, kas vēl vairāk veicina trūdēšanas procesu.

 

 

Trūdzeme - zālāju un stādījumu atjaunošanaiValkas pilsētas domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Ruta Nuķe stāsta, ka katru pavasari vairumā nepieciešama trūdzeme. To izmanto zālāju atjaunošanā, īpaši vietās, kur bijuši rakšanas darbi siltumtrašu vietās. Trūdzeme nepieciešama arī puķu dobju, apstādījumu un jaunas zaļās zonas izveidošanā.

 

Pavisam drīz sāksies puķu dēstu stādīšana. Nav nekāds noslēpums, ka visai bieži Valkā ļaundari stādījumus izposta un dēstus nozog. Arī to sakopšanā nepieciešama trūdzeme. Līdz šim nodaļa pati saviem spēkiem, izmantojot attīrīšanas iekārtās iegūtās dūņas un rudeņos savāktās koku lapas un citus bioloģiskos atkritumus, ieguva trūdzemi. R. Nuķe atzīst, ka šis process ildzis piecus sešus gadus, tāpēc reizēm trūdzeme trūkusi.

 

 

Veicinās pilsētas ilgspējīgu attīstībuJau pagājušajā gadā dome uzsāka īstenot ERAF nacionālās programmas projektu "Dalītās atkritumu vākšanas un kompostēšanas sistēmas izveide un ieviešana Valkā". Pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Dagnija Ūdre informē, ka projekta kopējās izmaksas ir 374 138 lati. Amatpersona uzsver, ka projekta vispārīgais mērķis ir veicināt pilsētas ilgspējīgu attīstību, nodrošinot vides aizsardzības prasībām atbilstošu infrastruktūru, bet specifiskais mērķis - izveidot ilgspējīgu un videi draudzīgu dalīto atkritumu vākšanas sistēmu Valkā.

Valka