Valkā turpinās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve

Valkā nobeigumam tuvojas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve. Pašvaldības Attīstības un projektu vadības nodaļas Ūdenssaimniecības projekta vadītājs Jānis Galgāns informē, ka uz šo brīdi ēkas celtniecības un iekšējās apdares darbi ir jau pabeigti.

 

Jau ir izbūvētas trīs jaunas artēziskās akas, kuras ir aprīkotas ar tehnoloģiskajām iekārtām un nodrošinās pilsētu ar dzeramo ūdeni. Samontētas arī visas tehnoloģiskās iekārtas un otrā pacēluma sūkņu stacija, kas nodrošinās pilsētas ūdensvadā konstantu spiedienu. Tas nozīmē, ka dzīvojamo māju ceturto un piekto stāvu iedzīvotājiem vairs nebūs jāsaskaras ar ūdens trūkumu zemā spiediena dēļ.

 

Pašlaik objektā montē dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas automātisko vadības sistēmu, jo stacija strādās automātiskā režīmā bez apkalpojošā personāla klātbūtnes. Šomēnes sāksies arī tehnoloģiskā procesa ieregulēšana un stacijas sagatavošana darba režīmā.

Valka