Valkā ūdens kvalitāte uzlabosies pakāpeniski

Valkas domē notika projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta" vadības grupas sēde, kurā piedalījās arī Vides ministrijas un projektētāji - SIA "Firma L4" pārstāvji. Domes vadība neatlaidīgi uzstāj, lai projektēšana notiktu atbilstoši Valkas specifiskajai situācijai, nevis pasaules praksē parasti lietotajai metodoloģijai.

Šogad par Eiropas naudu

 Valkā pabeigs atdzelzošanas

stacijas būvēšanu

 

 

Problēma ir tai apstāklī, ka vispirms ūdensvada un kanalizācijas komunikācijas jāsakārto paredzētajās pilsētas tranzītceļa ielās. Projekta sākotnējais uzstādījums to neparedzēja. Otrās kārtas īstenošanai ir atvēlēts sešarpus miljoni latu, taču tas rēķināts pirms trijiem gadiem. Tagad materiālu un darbaspēka izmaksas ir vismaz divas reizes lielākas, tāpēc ir bažas, vai un cik ilgā laikā izdosies paveikt iecerēto.

 

Projektētāji atrodas spīlēsGan apvedceļa būve, gan ūdenssaimniecības rekonstrukcija ir Kohēzijas fonda finansēti projekti, taču to īstenošanā veidojās pretrunas. Ir gaužām aplami, ja dažus gadus pēc apvedceļa izbūves tā klājums jāuzlauž, lai izveidotu ūdens un kanalizācijas komunikācijas. "Nu projektētāji šo apstākli ir ņēmuši vērā un izveidojuši iespējamo investīciju programmu īstermiņā un ilgtermiņā. Tur ir uzrādīti arī finansu aprēķini, kas par atvēlētajiem 6,5 miljoniem ir izdarāms. Projekta izstrādātāji atrodas spīlēs starp pasūtītāja vēlmēm un finansu resursiem," skaidro Valkas domes izpilddirektors Valdis Rogainis. Viņš ir pārliecināts, ka ūdenssaimniecības un kanalizācijas problēmas jārisina kompleksi, nevis ar kaut kādu rajonu vai ielu prioritātēm. Izpilddirektors ir gandarīts, ka projektētāji šajā tikšanās reizē izklāstīja jaunās idejas, pēc domes rosinātajām izmaiņām. Tas liecina par projektētāju godprātību. Valcēniešu lielākā vēlme ir īstermiņa programmā iekļaut būtiski nepieciešamo no ilgtermiņa programmas.

 

Labs ūdens arī pilsētas nomalēsPilsētā turpinās ūdenssaimniecības trašu apsekošana un šis darbs tuvojas nobeigumam. "Firma L4" ir lūgusi projektēšanas līguma pagarinājumu, un tas viņiem arī ir dots. Domes galvenā baža bija par to, lai šis līguma pagarinājums neiespaido finansējuma piešķiršanas termiņus projekta nākamajai kārtai. Bažas neapstiprinājās. V. Rogainis uzskata, ka Valkas situācija ir jāpēta vēl dziļāk, kā maksimāli racionāli izlietot piešķirto naudu. Pašvaldībai tik lielu līdzekļu nekad nebūs.Visu ieinteresēto un atbildīgo pušu tikšanās turpināsies, lai panāktu kopēju viedokli, nostāju un problēmu risinājumu variantus, lai formulētu kopējo darba grupas un pašvaldības viedokli.Pilsētas centrā ir vairākas problemātiskas vietas ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti. Tas risināms uzreiz.Ūdenssaimniecības attīstības vadības projektu grupas vadītājs Jānis Galgāns apstiprina, ka aprīlī gaidāms projektētāju nobeiguma ziņojums un tad jau būs skaidrāka tā turpmākā virzība. Pozitīvais ieguldījums valcēniešiem būs tas, ka kvalitatīvu saņems ne tikai pilsētas centra, bet arī nomaļu iedzīvotāji.

Valka