Valkā vairākās daudzdzīvokļu mājās uzsākti renovācijas darbi

Valkas pilsētas māju apsaimniekotāja SIA “Valkas Namsaimnieks” mērķis ir renovēt 80 procentus dzīvojamās mājas ar centralizēto siltuma padevi. Pašlaik pilsētas trijās daudzdzīvokļu mājās – Stendera ielā 2, Ausekļa ielā 2 un Domes bulvārī 1 – jau ir uzsākta renovācija.

SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis informē, ka šo apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju biedrības aizvadītā gada nogalē un šī gada sākumā noslēdza granta līgumus ar valsts Attīstības finanšu institūciju “Altum” par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanā šajās dzīvojamajās mājās. Jau tuvāko mēnešu laikā plānots noslēgt granta līgumus arī par daudzdzīvokļu māju Ausekļa ielā 6 un Ausekļa ielā 8 renovāciju.   

Lai arī šīs ziemas laika apstākļi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir bargāki, būvdarbos pieejamās tehnoloģijas ļauj celtniekiem strādāt visu gadu. I. Meļķis skaidro, ka nepiemērotos laika apstākļos būvnieki, veicot plānotos iekšdarbus, strādā māju pagrabos un kāpņu telpās.

SIA “Valkas Namsaimnieks’’ jau ir izsludinājusi iepirkumu uz celtniecības darbiem vēl trijās dzīvojamajās mājās – Rīgas ielā 6, Tirgus ielā 14 un Tirgus ielā 16.  I. Meļķis cer, ka šo māju atjaunošanu varēs uzsākt jau jūlija mēnesī. Namu apsaimniekotājs jau tuvākajos mēnešos plāno izsludināt iepirkumu uz celtniecības darbiem dzīvojamajās ēkās Raiņa ielā 5, Rīgas ielā 5, Semināra ielā 4 un Semināra ielā 6.

SIA “Valkas Namsaimnieks” Attīstības finanšu institūcijā ir iesniegusi atjaunošanas projektus dzīvojamajām mājām Ausekļa ielā 48, Raiņa ielā 12A un Rūjienas ielā 6. I. Meļķis atklāj, ka māju atjaunošanas projekta izstrādē  iesaistīti 50 līdz 60 speciālistu, tāpēc tas ir laikietilpīgs un darbietilpīgs process. Turklāt to ir ietekmējusi arī “Covid-19” pandēmija, jo lielākoties pašlaik visi strādā attālināti un nenotiek klātienes tikšanās.

“Ziemeļlatvija” aptaujāja vairākus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, vai viņi atbalsta renovāciju. Pēc dzirdētā jāsecina, ka vairums, īpaši gados jauni cilvēki, atbalsta daudzdzīvokļu māju atjaunošanu, jo vēlas dzīvot sakārtotā vidē. Turklāt viens no nosacījumiem, lai uzsāktu renovāciju, ir tas, ka vismaz 51 procentam no visiem mājas iedzīvotājiem ir jādod rakstiska piekrišana. Taču ir arī tādi iedzīvotāji, kuri to neatbalsta un neparakstās. Viens no tādiem ir Stendera ielas 2. daudzdzīvokļa nama iemītnieks Vilnis Zīle. Viņš savā divistabu dzīvoklī kopā ar sievu dzīvo vairāk nekā 20 gadus. Viņš ir viens no deviņiem šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem, kas nedeva savu piekrišanu renovācijas darbiem. “Ziemeļlatvija” interesējās, kāpēc pensionārs nav atbalstījis mājas renovāciju. Viņš atklāj, ka uztraucas, vai pēc darbu pabeigšanas spēs samaksāt kārtējo komunālā maksājuma rēķinu un vēl papildus kredīta atmaksu pa paveiktajiem darbiem. Kopā ar dzīvesbiedri rēķinājuši, ka varētu vēl papildus maksāt 50 eiro, bet, ja būs lielāks maksājums, tad varētu rasties grūtības. Ģimene par janvāra mēnesī saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem samaksājusi vairāk nekā 130 eiro lielu rēķinu. V. Zīle ilgus gadus strādājis par celtnieku, tāpēc saprot, ka mājai ir vajadzīga renovācija. To apliecina katastrofālā stāvoklī esošie balkoni un arī tas, ka viņa pirmā stāva dzīvoklī ir ļoti auksta grīda. Pensionāru dzīvoklis atrodas virs pagrabtelpas, kurā ir mājas siltummezgls. V. Zīle cer, ka nosiltinās šīs telpas griestus. Viņš stāsta, ka iedzīvotāji ir saņēmuši informāciju par veicamajiem darbiem, bet arī ir brīdināti, ka varētu būt papildu izmaksas, ja celtniecības darbu gaitā atklāsies, ka jāveic papildu darbi. Neskatoties uz bažām par iespēju norēķināties par veiktajiem renovācijas darbiem, V. Zīle priecājas, ka viņa dzīvoklī nomainīs vecos logus, uzstādīs jaunus, regulējamus radiatorus un nomainīs ūdensvadu, kas ir savu laiku jau nokalpojis.

Valka