Valkā varēs iegūt Latvijas pilsonību

Valkā kopš decembra Latvijas pilsonības pretendentus sagatavos abām pārbaudēm, ko prasa Naturalizācijas pārvalde. Tepat varēs kārtot arī eksāmenu.

"Latvijas - Igaunijas institūts sadarbībā ar Naturalizācijas pārvaldes Valmieras reģionālo nodaļu sagatavos interesentus latviešu valodas prasmes pārbaudei, kā arī Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudei. Līdz šim pretendentiem no Valkas un Valkas rajona, kas vēlējās iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā, šāda veida kursus nepiedāvāja. Iespējami arī dažādi atvieglojumi, kas saistīti ar pretendenta izglītības līmeni, veselības stāvokli vai vecumu," "Ziemeļlatviju" informē Latvijas - Igaunijas institūta mācību centra speciāliste Zane Bulmeistare.Saskaņā ar Naturalizācijas pārvaldes noteikumiem Latvijas pilsoņa statusu var reģistrēt: personas, kuras bija Latvijas pilsoņi 1940. gada 17. jūnijā, šo personu pēcnācēji, kas reģistrējušies likumā noteiktajā kārtībā Iedzīvotāju reģistrā (izņemot personas, kuras pēc 1990. gada 4. maija ieguvušas citas valsts pilsonību); latvieši un līvi, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kuri reģistrējušies likumā noteiktajā kārtībā Iedzīvotāju reģistrā un kuriem nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības) vai kuri ir saņēmuši iepriekšējās pilsonības valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi. Pilsonību var iegūt sievietes, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras zaudējušas Latvijas pavalstniecību saskaņā ar Latvijas Republikas 1919. gada "Likumu par pavalstniecību", stājoties laulībā ar ārvalstnieku; viņu pēcnācēji, ja šīs personas reģistrējušās likumā noteiktajā kārtībā Iedzīvotāju reģistrā, izņemot personas, kuras pēc 1990. gada 4. maija ieguvušas citas valsts pilsonību. To var darīt personas, kuras dzīvo Latvijā, reģistrējušās likumā noteiktajā kārtībā Iedzīvotāju reģistrā un apguvušas pilnu mācību kursu latviešu mācībvalodas vispārizglītojošās skolās vai divplūsmu vispārizglītojošo skolu latviešu plūsmā, iegūstot šajās skolās pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, ja šīm personām nav citas valsts pilsonības vai tās ir saņēmušas iepriekšējās pilsonības valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi. Pilsonību vienlaikus ar šādu personu iegūst arī tās nepilngadīgie bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā.

Valka