Valkā varēs saņemt vienreizējos pabalstus

Valkas pašvaldībā spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi par sociālo pabalstu piešķiršanu. Tajos norādīts, kuras mazaizsargāto personu grupas varēs saņemt vienreizējos pabalstus.

 

Valkas pilsētas domes Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska norāda, ka vienreizēju pabalstu atsevišķām mazaizsargāto personu grupām piešķir attiecīgās situācijās, neizvērtējot personas vai ģimenes materiālo stāvokli.

 

"Lai jaundzimušo bērnu un pirmklasnieku vecāki saņemtu vienreizējo pabalstu, viņiem pašiem ar iesniegumu jāvēršas sociālajā dienestā. Likumā norādīts, ka pabalstu var piešķirt tikai uz iesnieguma pamata," informē N. Dubrovska.

 

Pirmklasnieka pabalsta apmērs ir 40 lati vienam bērnam. Pabalstu var pieprasīt no 1. jūlija līdz 30. septembrim. Tiesības to saņemt ir vienam no vecākiem, ja viņa dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā reģistrēta arī topošā pirmklasnieka dzīvesvieta. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, ka bērns ir uzņemts 1. klasē. Valkas pamatskola informāciju Sociālajam dienestam iesniedz iesniedz pati.

 

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs arī ir 40 lati par katru jaundzimušo. Pabalsts pieprasāms trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas, adopcijas vai aizbildnībā ņemšanas dienas.

 

Vienreizējos pabalstus dzimšanas dienā - 30 latu apmērā - saņems arī sirmgalvji, kuri nosvinējuši 90 gadu vecumu un vairāk. Savukārt pabalsts dzimšanas dienā, sasniedzot 100 gadu vecumu, ir 50 lati.

Valka