Valkā veic aptauju par rotaļu istabu

Valkā ik pa laikam uzmanības centrā ir izvirzījies jautājums par vietu, kur ikdienas darīšanās aizņemtie vecāki varētu kaut uz pāris stundām atstāt mazuļus, lai viņi nepaliktu bez uzraudzības.

 

Šāda izdevība tagad ir radusies. Kāda sieviete, kura pati ir māmiņa, ar domes atbalstu ir piekritusi iekārtot rotaļu istabu, kurā pa dienas laiku vecāku uz dažām stundām varētu atstāt mazus bērnus. Valkas domes Izglītības nodaļas vadītāja Līga Veinberga informē, ka tā būtu arī iespēja jaunai sievietei atrast nodarbošanos.

 

"Viņa ir izteikusi vēlēšanos sākt pati savu uzņēmējdarbību, un pašvaldība šādu iniciatīvu atbalsta. Šobrīd valcēniešu vidū veicam aptauju, lai uzzinātu, cik māmiņu būtu ar mieru izmantot rotaļu istabas pakalpojumus. Aptauja rit pilnā sparā," apliecina L. Veinberga.

 

Rotaļu istaba domāta bērniem, kuri neiet bērnudārzā. Tomēr itin bieži rodas situācijas, kad vecākiem kaut kur jāaizbrauc vai jāpiedalās un nav kur atstāt mazuļus. L. Veinberga domā, ka šādai idejai atsaucība būs.

 

 

Vietu rotaļu istabas iekārtošanai pašvaldība domā atrast kādā no poliklīnikas telpām. Aptaujas anketa ir atrodama Valkas domes mājas lapā www.valka.lv. Atbildes jānodod L. Veinbergai Beverīnas ielā 3 vai jānosūta pa e-pastu uz adresi [email protected].

Valka