Valkā vērtē budžeta izpildi

Vakar notika Valkas domes sēde. Kā galveno jautājumu deputāti apsprieda 2007. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi.

Domes preses sekretāre Inguna Medne informē, ka vēl deputāti lēma par ūdensapgādes un kanalizācijas maksas tarifiem, par līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts", kā arī par grozījumiem nolikumos par Valkas Sociālās aprūpes namu un nakts patversmi.Domnieki izskatīja arī jautājumu par atļaujas izsniegšanu pārtikas veikala atvēršanai Rīgas ielā 11.Tika apspriesti arī citi jautājumi.

Valka