Valkā viesojās delegācija no Igaunijas Valsts kancelejas

Vakar Valkas novada domē viesojās Igaunijas Valsts kancelejas delegācija, kuras sastāvā bija septiņas amatpersonas.

Latvijā un Igaunijā ir izveidotas komisijas pārrobežu problēmu risināšanai. Valkā un Valgā notikusī amatpersonu tikšanās palīdz šīs problēmas risināt, veidojot ziņojumus premjeriem. Galarezultātā tiekas abu valstu valdību vadītāji, lai par tām runātu un panāktu nepieciešamās vienošanās. Valgā un Valkā šī delegācija viesojās divas dienas.

Valkā ieradās Valsts kancelejas Stratēģijas daļas direktors Keits Kasemets, vairāki viņa vietnieki un citas amatpersonas. Igaunijas valdības delegāciju pavadīja mums labi zināmie sadarbības partneri Valgas apriņķa vecākais Margus Lepiks un starptautisko sakaru speciālists Rainers Kūtma. Viesus uzņēma Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.

Vispirms - dzelzceļa tematikaCeturtdien Igaunijas Valsts kancelejas delegācija viesojās Valgā. Jautāts par tās mērķiem, R. Kūtma atgādina, ka pērn Rīgā notika Igaunijas - Latvijas konference par kopīgi darāmām lietām, daudziem bija interesanti, kā attīstās sadarbība tieši uz abu valstu robežas.

Tagad delegācija iepazinās gan ar situāciju Valgā, gan Valkā, lai noskaidrotu iespējamās sadarbības problēmas. "Valdība mūsu vietā nestrādās, taču problēmas var palīdzēt risināt," uzskata R. Kūtma. Viņš skaidro, ka augstie viesi ar attīstības plāniem ir iepazīstināti.

Vispirms tika apspriesta vietējā dzelzceļa tematika - vilciena Tallina - Rīga satiksme. Pilnā apmērā abu valstu interesēs jāizmanto tā infrastruktūra Valgā, kas jau ir. No Tallinas līdz Valgai sliežu ceļš ir sakārtots tā, ka ļauj vilcienam traukties ar ātrumu 120 kilometru stundā.

Tiesa, neviens vilciens ar šādu ātrumu nebrauc. Sliktāka situācija ir ar dzelzceļu no Valgas uz Rīgu. Igauņi nav sajūsmā par latviešu ieceri vispirms ieguldīt lielus līdzekļus sliežu ceļa rekonstrukcijā no Rīgas uz Maskavu un tikai pēc tam veltīt lielāku vērību projektam "Rail Baltic".

Jau šovasar Koidulā paredzēts iekārtot jaunu dzelzceļa robežu un muitas punktu. Pēc tā atvēršanas varēs izmantot dzelzceļu Valga - Koidula abu valstu labā, jo šis ir īsākais ceļš no Krievijas uz Latvijas ostām.

Igauņi apsprieda arī iespējas jau nākamgad Valgas arodskolā izveidot divas grupas ar apmācību latviešu valodā un arī citus iespējamos sadarbības veidus.

"Kaut gan no demokrātijas viedokļa un vari tuvu cilvēku attieksmes notikušo teritoriālo reformu Latvijā uzskatu par nepareizu, taču no šodien tik nepieciešamo investīciju piesaistes aspektiem esam ieguvēji," nešaubās K. Albergs.

Viņš min, ka pērn Valkā ieplūda 1,76 miljoni Eiropas naudas. Šogad te paredzēts apgūt apmēram 10 miljonus eiro un vēl tikpat daudz paredzētajai koģenerācijas stacijai, kuru sāks būvēt pavisam drīz. Šis objekts taps tikai par Eiropas subsīdijām no Latvijas un Igaunijas naudas. Valkas novadam nav jāmaksā nekas.

No pedagogiem negrasās atteiktiesK. Albergs uzskata, ka novadā īpaša vērība pievēršama kultūras un sporta iestādēm pagastos, lai cilvēkus piesaistītu savai dzīves vietai. Tas ir paveicams ar Eiropas finansiālo atbalstu. "Protams, izglītības iestādes prasa lielus finansiālus ieguldījumus, taču nedomāju, ka mums jāsamazina līdzekļi tām. Neredzu nekādu izdevīgumu, ja tas notiktu. Pedagogi laukos ir izglītoti cilvēki, un no viņiem nevajadzētu atteikties ar vieglu roku," uzskata domes priekšsēdis.

Valcēniešiem ir daudz plānu turpmākajai sadarbībai ne tik daudz ar Valgas apriņķi, cik ar Valgas pilsētu. 19. maijā grupa deputātu un administrācijas pārstāvju ir ielūgti Valgā. Pērn igauņi iepazinās ar to, kas notiek Valkas novadā, tagad viņi izrādīs savus ievērības cienīgākos objektus, tostarp jauno arodskolu.

Valcēnieši ir iesnieguši vairākus projektus Latvijas, Igaunijas un Krievijas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros un cer, ka kādu no tiem atbalstīs. Vislielākās cerības ir uz enerģijas taupības pasākumu, kura iznākumā 10 kilometru garumā paredzēts nomainīt ielu apgaismojumu. Vēl vajadzētu turpināt labiekārtot Pedeles krastus un uzbūvēt informācijas centru.

Valka