Valkā viesosies Goda konsuls

Pirmdien, 14. jūlijā, Valku apmeklēs Latvijas Goda konsuls Sidnejā, Austrālijā Aldis Birzulis, kā arī SBS radiostacijas latviešu programmas vadītāja un reportiere Vita Kristovska un Sidnejas Latviešu biedrības dāmu komitejas priekšniece Edīte Soboļevska

 

Vizītes laikā viesi apmeklēs Valkas domi un Valkas mākslas skolu. Aldis Birzulis vēlas pateikties Valkas domei par atsaucību organizējot Valkas mākslas skolā konkursu "Latvija sūta savus sveicienus Austrālijai" un nosūtot darbus uz Austrāliju.

 

Šā gada aprīlī saistībā ar Latvijas vēstnieka Austrālijā Induļa Bērziņa vizītes organizēšanu uz Austrāliju, Valkas mākslas skola no Ārlietu ministrijas saņēma uzaicinājumu - ar bērnu darbiem piedalīties zīmējumu konkursā "Latvija sūta savus sveicienus Austrālijai". Valcēnieši uzaicinājumu pieņēma, un uz Austrāliju aizceļoja 20 labākie mākslas skolas audzēkņu darbi, kas bija izstādīti Latviešu namā Sidnejā.

 

Šo izstādi atklāja Latvijas vēstnieks Austrālijā I. Bērziņš. Plānots, ka valcēniešu darbus izstādīs visos Latviešu centros Austrālijā, tādējādi sniedzot iespēju Austrālijā mītošajiem tautiešiem iepazīties ar Valkas jauno mākslinieku zīmējumiem un gleznojumiem. Pašlaik mākslas skolas audzēkņu darbi skatāmi Adelaidē, pirms tam tie bija eksponēti Melburnā.

 

Mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece sacīja, ka skola ir gatava uzņemt augsto viesi un izteica cerību, ka viesiem būs interesanti un viņiem patiks īpašā mācību iestādes gaisotne. Tā ir bijis vienmēr.

Valka