Valkā zarus pārstrādās šķeldā, ko tālāk izmantos kurināšanai

Vakar Valkā, bijušā Ķieģeļcepļa tuvumā, atklāja zaru un koku atgriezumu uzkrāšanas laukumu. Visu šajā laukumā savākto pārstrādās kurināmajā - šķeldā.

 

"Ziemeļlatvija" bija klāt gan laukuma atklāšanā, gan pirmās kravas ar sasmalcinātiem zariem tapšanas procesā. Jāatzīmē, ka zarus sašķeldoja aptuveni pusstundas laikā. Laukumu apsaimniekos SIA "VDA un partneri".

 

"Laukumā varēs nodot dažāda veida zarus, kā arī nevērtīgo koksni - dēļus un mēbeles. Šai koksnei nedrīkst būt metāla piemaisījumi," norāda SIA "VDA un partneri" valdes priekšsēdētājs Viktors Bavins.Ja būs liels nododamo zaru vai koka atgriezumu daudzums, to savāks bez maksas.

 

 

 Savukārt par nelielu daudzumu būs jāmaksā, savstarpēji vienojoties, lai varētu segt transporta izmaksas.

 

Zarus var nogādāt arī ar privāto transportu, iepriekš saskaņojot ar zaru uzkrāšanas teritorijas apsaimniekotāju, zvanot pa mobilo tālruni 26666942. Iepriekš jāsazinās tāpēc, ka uz piebraucamā ceļa uz laukuma ir uzstādīta aizslēdzama barjera.

 

Zaru un koku atgriezumu dedzināšana pilsētas teritorijā aizliedz pilsētas domes apstiprinātie Saistošie noteikumi. Koku atgriezumu dedzināšana var kaitēt arī cilvēka veselībai, jo noturīgie organiskie piesārņotāji ir vienas no bīstamākajām piesārņojošajām vielām, kas cilvēka rīcības dēļ nonāk vidē. Tie rodas kā blakusprodukti dedzināšanas procesā.

 

 

Jaunais laukums labiekārtots apakšprojekta "Sakopta vide - labas dzīves priekšnosacījums" ietvaros. To līdzfinansē Kopienu iniciatīvu fonds projekta "Mēs Valkai - Valka mums" ietvaros.

 

"Kopienu iniciatīvu fonda mērķis ir, sadarbojoties ar nevalstiskajai organizācijai, pašvaldībai un uzņēmējam, risināt kādu vietējai sabiedrībai svarīgu problēmu," uzsver Kopienu iniciatīvu fonda direktore Inta Paeglīte.

 

Zaru uzglabāšanas laukuma labiekārtošana un sabiedrības informēšana par vides aizsardzību kopumā izmaksāja 11060 eiro.

 

"Iekārtojot šo laukumu, ir sakopts vēl viens pilsētas stūrītis," uzskata Latvijas - Igaunijas institūta direktore Laila Ontensone. Pirms tam te bija aizaudzis un pamests nostūris, kuru negodīgi cilvēki izmantoja arī kā vietu, kur izmest savus sadzīves atkritumus.

Valka