Valkā - Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde

Valkas novadpētniecības muzejā 6. novembrī pulksten 11.00 notiks Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde, kas būs veltīta izcilo latviešu valodas pētnieču Silvijas Raģes un Elgas Kagaines piemiņai.

 

Muzeja speciāliste Ligita Drubiņa informē, ka izbraukuma sēdē par abu zinātnieču ieguldījumu latviešu valodniecībā stāstīs filoloģijas zinātņu doktors Ojārs Bušs, bet par S. Raģes un E. Kagaines vārdnīcu "Ērģemes izloksnes vārdnīca" kā nozīmīgu letonikas pētniecības avotu stāstīs Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Saulvedis Cimermanis.

 

Notiks arī lasījumi par Ziemeļvidzemes izloksnēm un citiem valodniecības jautājumiem.

Valka