Valkai un Valgai lieli plāni tēla uzlabošanai

Valkas domes darba grupas pirmajā sanāksmē apsprieda Eiropas Savienības atbalstīto Igaunijas - Latvijas projektu "Valgas - Valkas atraktivitātes uzlabošana". Projekts ilgs līdz 2010. gada 30. septembrim un tā aktivitātes ir sadalītas četrās darba paketēs.

 

Pirmajā darba paketē iekļauta projekta vadība, pasākumu koordinēšana un projekta dokumentācijas gatavošana. Otrajā sagatavos tehniskā projekta dokumentāciju Valkas - Valgas kopējam tūrisma apmeklētāju centram un ledus hallei, izstrādās skiču projektu un veiks tehnisko ekspertīzi Valkas pilsētā esošajiem pazemes bunkuriem.

 

 

Tā kā apmeklētāju centrs atradīsies aiz Rīgas ielas, Valgas teritorijā, tad par to atbild Valgas pilsētas valde. Ledus halle tiek plānota pie Valkas pamatskolas. Par to, vai tā būs daļēji slēgtā vai slēgtā, vēl lems. "Projekta ietvaros paredzēti arī pazemes bunkuru atraktivitātes uzlabošanas pasākumi, kas perspektīvā varētu kļūt par vienu no nozīmīgākajiem tūrisma objektiem abās pilsētās," informē projekta vadītājs Ernests Lībietis.

 

Trešās darba paketes ietvaros Valkā veicama tilta un slūžu būvniecība Sēlijas ielā, kā arī Pedeles krastu labiekārtošana. Slūžu izbūvei un Pedeles upes krastu labiekārtošanai projekti jau ir izstrādāti. Savukārt ceturtā darba pakete saistīta ar mārketinga un reklāmas pasākumiem.

 

 

Ir nepieciešamas jaunas tūrisma kartes un bukleti, filma un grāmata par abām dvīņu pilsētām. Idejas par vizuālo veidolu un saturisko pusi veidojamas kopīgi ar Valgas kolēģiem. Gluži tāpat ir ar iecerēto abu pilsētu kopīgo talismanu.

Valka