Valkas dome pilda iedzīvotāju lūgumu

Valkas dome sākusi Blaumaņa ielas sakārtošanu. Par šīs ielas brauktuves slikto stāvokli pašvaldība no iedzīvotājiem bija saņēmusi visvairāk sūdzību.

 

Domes izpilddirektors Valdis Rogainis informē, ka šonedēļ uzņēmums "Valkas meliorācija" atjauno ūdens novadīšanas sistēmu. "Daudzus gadus tās uzturēšanā nekas nebija darīts. Grāvji bija daļēji aizauguši, tādēļ pēc lietavām uz brauktuves krājās ūdens un bojāja tās segumu.

 

 

Lai ķertos pie tā atjaunošanas, vispirms vajadzēja sakārtot ūdens novadīšanas sistēmu. Šī darba veikšanai izvēlējāmies "Valkas meliorāciju". Darbi izmaksās 7500 latu. Tos dome samaksās no sava budžeta," stāsta V. Rogainis. Melioratori ir sākuši tīrīt un padziļināt grāvjus, novākuši apaugumu. Tagad notekūdeņu aizplūšana no ielas būs nodrošināta.

 

V. Rogainis piebilst, ka šoruden neko vairāk Blaumaņa ielā arī nevarēs izdarīt. Nākamajā gadā ir plānots sākt pašas ielas remontu un ceļa seguma atjaunošanu.

 

"Valkas meliorācijas" valdes priekšsēdētājs Juris Biezais stāsta, ka vajadzēs atjaunot arī caurtekas. Pašvaldība ielu remontus plāno gadu. Ne vienmēr gan pietiek finanšu līdzekļu visu ieceru izpildei, tādēļ lēmējvara vispirms sakārto ielas, kuru brauktuves ir vissliktākā stāvoklī.

Valka