Valkas dome plāno sadarboties ar uzņēmējiem savu uzdevumu veikšanā

Valkas dome ir iesaistījusies Sabiedrības integrācijas un Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda projektā "Privātās un publiskās partnerības veicināšanas modeļu izstrāde un ieviešana, iesaistot nevalstiskās organizācijas", kas paredz pašvaldību sadarbību ar privātuzņēmējiem sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanā.

 

Vēl projekta īstenošanā piedalās Sabiles novada dome. Valkas domes priekšsēdētāja Unda Ozoliņa informē, ka par projekta koordinatori ir iecelta pilsētas deputāte, uzņēmēja Inga Boša.

 

"Projekta galvenais mērķis ir veicināt publiskās un privātās partnerības veidošanos Latvijas reģionos ar nolūku panākt dažādu resursu apvienošanu un to mērķtiecīgu izmantošanu vietējo teritoriju attīstībā.

 

 

Privātā un publiskā partnerība nozīmē to, ka pašvaldību plānu un uzdevumu izpildē iesaistās privātuzņēmēji, apmierinot sabiedrības vajadzības un vienlaikus arī nopelnot. Mēs kā pirmo minētā projekta ietvaros vēlamies īstenot kādu miniprojektu, lai redzētu, kā mums ar šo sadarbību sokas," stāsta U. Ozoliņa.

 

Sabiedrības integrācijas fonds projektā piedalās ar 92738 eiro lielu finansējumu, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds ar 5195, bet Sabiles un Valkas pašvaldības - ar 2577 eiro finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 103088 eiro.

 

Šonedēļ notika pirmā darba grupas sanāksme, kurā piedalījās vairāki pilsētas uzņēmēji. Projekta koordinatore Inga Boša stāsta, ka pagaidām tiek apspriestas sadarbības iespējas un mini projekta izpilde varētu sākties nākamā gada februārī.

Valka