Valkas dome vēlas iegūt līdzfinansējumu tranzītielas projekta izstrādei

Valkas dome pašlaik gatavo vēstuli satiksmes ministram, lai iegūtu līdzfinansējumu tranzītielas tehniskā projekta izstrādei.

 

Domes izpilddirektors Valdis Rogainis informē, ka paša tranzītceļa projekts jau ir gatavs, atlikusi vien tehniskā projekta izstrādāšana, lai varētu sākt tranzītceļa būvi.

 

"Jaunie Ministru kabineta noteikumi atļauj šādu projektu izveidošanai pretendēt uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un mēs šo iespēju esam nolēmuši izmantot," saka V. Rogainis.

 

Dome nolēma veikt tranzītceļa būvi apkārt pilsētai, uzklausot daudzu iedzīvotāju pretenzijas par to, ka starptautisko kravu pārvadātāji brauc caur pilsētas centru, tādējādi bojājot ielu segumu un apdraudot satiksmes drošību. Jaunais tranzītceļa maršruts tika nodots iedzīvotāju apspriešanai, kurā pilsētnieki aktīvi iesaistījās.

Valka