Valkas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja saņem Atzinības rakstu

Par godu Latvijas Republikas Dzimtsarakstu nodaļu sistēmas 95. gadadienai, Tieslietu ministrijas apbalvošanas padome š.g. 27. aprīlī ir  lēmusi par apbalvojumu piešķiršanu dzimtsarakstu sistēmā strādājošajiem. 

Ar 1 pakāpes Tieslietu ministrijas atzinības rakstu un “Zelta” spalvu apbalvos Valkas novada domes dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Māru Zeltiņu par ieguldījumu Dzimtsarakstu nodaļu attīstībā un ilggadēju pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu. 

Tieslietu ministrijas apbalvošanas padome, pieņemot lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu, ņēmusi vērā darba pieredzi, ieguldījumu un īpašus nopelnus, atdevi dzimtsarakstu sistēmai. Apbalvojumu pasniegšana notiks 1. jūnijā kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

 Apsveicam Māru ar augsto apbalvojumu! 

Valka