Valkas folkloristi dalīsies savās zināšanās

Valkas Bērnu un jauniešu interešu centra folkloras kopa "Vainadziņš" ir uzsācis kopprojektu ar Valkas pamatskolu un novadpētniecības muzeju, lai uzkrātās zināšanas nodotu arī citiem bērniem.

 

Novadpētniecības muzeja speciāliste Ilze Krastiņa atbalstīja "Vainadziņa" vadītājas Skaidras Smelteres ierosmi veidot kopēju sadarbību, iesaistot arī pamatskolas trešās klases, kuru audzinātājas ir Sarmīte Brice un Ruta Žubule.

 

 

"Piedāvāju tām kļūt par folkloras klasēm un piedalīties tradicionālās kultūras sarīkojumos, kas notiks muzejā," stāsta S. Smeltere. Tie notiks reizi mēnesī un būs veltīti kādai no tautas tradīcijām.

 

Pirmais sarīkojums notiks šo piektdien, 26. septembrī, un tas būs veltīts rudens sākumam, kā sacīja mūsu senči, - rudenājiem. Tagad to parasti sauc par Miķeļdienu. Saiets paredzēts trīs daļās. I. Krastiņa bērnus iepazīstinās ar senajiem darbarīkiem, paredzēts arī kāds rudens darbiņš ar šiem rīkiem.

 

 

Skolas bērni gatavos raibo lapu pušķus un vīs Miķeļa vainadziņus. Cits citam uzdos mīklas, bet folkloristi visus centīsies iepriecināt ar kopīgām dziesmām, rotaļām un dančiem.Trešklasnieki par šiem pasākumiem esot izrādījuši lielu interesi un jau meklē mīklas.

 

 

R. Žubule pastāstīja, ka no abām šīm klasēm "Vainadziņā" darbojas daudz bērnu. "Viņiem patiešām gribas daudz zināt un piedalīties pilsētas notikumos," novērojusi skolotāja. Trešdien skolēni rokdarbu stundā vāca dabas materiālus, kurus pēc tam izmantos Miķeļdienas saietā.

Valka