Valkas jauniešu dome saka paldies

Ir noslēgusies Valkas jauniešu domes organizētā akciju "Cilvēks mums blakus", kas ilga gandrīz mēnesi. Ir noskaidroti pilsētā atsaucīgākie un laipnākie cilvēki.

"Akcijas laikā pilsētas iedzīvotāji tika aicināti rakstīt par cilvēkiem, kuri ir laipni, saprotoši, izpalīdzīgi savā ikdienas darbā un dzīvē, kuriem rūp citu cilvēku liktenis un kuriem darbs ir aicinājums," skaidro Valkas domes speciāliste darbā ar jauniešiem Jolanta Dudzinska.Rezultāti ir apkopoti, un jaunieši ir noskaidrojuši, ka pilsētā ir vairāk nekā 20 cilvēku, kuri ar savu pozitīvo attieksmi liek mums justies labāk. Anketās bija minēti gan visdažādāko profesiju pārstāvji, gan arī iestādes un darba kolektīvi - Aija Sallu, Elga Podniece, Grieta Burkēvica, Valdis Jukums, Anita Alksne, Zita Sproģe, Rolands Rastaks, Laila Ontensone, Anna Volāne, Nellija Jermacāne, Andris Zunte, Aija Andžāne, Gaļina Sokolova, Ligita Drubiņa, Ilona Kononova, Anita Kopštāle, Marianna Ķire, Astra Labuce, Ruta Hommika, Vija Gailīte, bērnudārzs "Pumpuriņš", salons "Astra", centrālās bibliotēkas kolektīvs, salons "Ingra" un "Oļupe" kolektīvs. "Valkā katru gadu notiek ģimnāzijas organizētais konkurss par cilvēku skolā un pilsētā. Sapratām, ka pilsētā ir tik daudz cilvēku, kas ikdienas darbā nav pamanīti. Vēlējāmies pateikt visiem paldies par to, ko viņi dara. Esam radīti attiecībām - patiesām, dziļām un godīgām. Attiecībām, kurās mēs mīlam un mūs mīl bez nosacījuma, bez labuma un aprēķina kalpot. Un saprast, ka daudzu negatīvu sabiedrisko problēmu cēlonis ir mūsu pašu vienaldzība. Mums apkārt ir tik daudz laipnu, atsaucīgu, iejūtīgu cilvēku, kuri mēģina palīdzēt ikvienam. Ievērojot labas lietas un par tām runājot, mēs arī katrs pats kļūstam labāki," uzskata jauniešu domes priekšsēdētāja Romina Meļņika.Pilsētā bija izliktas vairākas kastītes, kurās varēja iemest aizpildītās anketas par labiem cilvēkiem. Organizatori bija pārsteigti par cilvēku atsaucību. Pavisam apkopots vairāk nekā 60 ankešu, un akcijas noslēguma pasākumā sacīja paldies tiem, par kuriem balsots visvairāk.Valkas ģimnāzijas ēdnīcas darbiniece Zita Sproģe atzina, ka cildinājumus un uzslavas saņemt vienmēr ir patīkami. ViņaPar Zitas kolēģi Rutu Hommiku, aptaujas dalībnieki rakstīja, ka viņa ir ļoti pieklājīga, ikvienam liek labi justies, un ir daudz ieguldījusi, lai valcēniešiem būtu iespēja garšīgi paēst. Uzņēmēja ir domājusi par dažādām garšas gaumēm. Viņa "Ziemeļlatvijai" atzina, ka tas bijis liels pārsteigums un novēlēja jauniešiem veiksmi un tikpat aktīvi darboties arī turpmāk.

Valka