Valkas mazpulks saņēmis atzinību

11. Valkas mazpulks ir saņēmis atzinību Zemkopības ministrijas rīkotajā šā gada konkursā "Sējējs" sadaļā "Rītdienas sējējs", kas faktiski nozīmē par mazpulku darbu.

"Tieši šādā veidā Zemkopības un Vides ministrija atbalsta mazpulkus, piešķirot viņiem naudas prēmijas. Atzinība saņemta par radošu un kvalitatīvu projektu izstrādi un aktīvu bērnu un jauniešu iesaistīšanu savas pašvaldības izglītības, kultūras un sociālajā dzīvē," stāsta Valkas rajona mazpulku darba koordinatore Silvija Dorša.Lai pieteiktos konkursam, mazpulka vadītāja Inga Alksne kopā ar bērniem sagatavoja nepieciešamo dokumentu paketi. Pēc tās izvērtēšanas mazpulks nokļuva konkursa otrajā kārtā, kur bija tikai četri pretendenti. Pie visiem ieradās žūrija, lai personīgi iepazītos ar katrā mazpulkā paveikto. Atzinības balvu saņēma vēl divi mazpulki - Mežvidu pagasta "Cielaviņa" un Bārbeles mazpulks. Savukārt par konkursa laureātu kļuva Rugāju mazpulks no Balvu rajona.Jautātas, ar ko Valkas mazpulcēniem izdevās pārliecināt žūriju, Inga un Silvija atbild, ka, iespējams, ar vides izglītības plašajām un daudzveidīgajām aktivitātēm. "Liela nozīme ir tam, ka mazpulks darbojas bērnu un jauniešu interešu centrā, līdz ar to sabiedriskās dzīves aspekti kļūst aktīvāki un sabiedrībā redzamāki. Skolu mazpulkos šādu aktivitāšu faktiski nav. Mēs organizējam un daudz piedalāmies rajona mazpulku aktivitātēs. Vēl kā nevalstiska organizācija piedalāmies Valkas jauniešu rīkotajās vides sakopšanas talkās," skaidro I. Alksne. S. Dorša apliecina, ka mazpulks patiešām strādā sistemātiski. Šogad bērniem bija jo īpaši labi projekti. Piedalīšanās Vidzemes forumā bija sekmīga - vairāki bērni saņēma atzinību. Viņa uzskata, ka mazpulks patiesībā ir dzīvesveids. "Tur nebūt nedarbojas īpaši atlasīti bērni - nāk ļoti dažādi, arī ar problēmām uzvedībā un mācībās. Ierodas arī tādi, kuriem nav īpašu talantu, taču viņi mazpulkā spēj atrast pielietojumu savām prasmēm," stāsta vadītāja.I. Alksne 11. mazpulku vada kopš tā dibināšanas 2000. gadā.Konkursa "Sējējs" Atzinības rakstu saņēma arī Smiltenes pagasta zemnieku saimniecības "Rožkalni" īpašnieks Ivars Ādamsons. Iepriekšējo gadu laikā viņš trīs reizes ir bijis šā konkursa laureāts.

Valka