Valkas novada domes Attīstības lietu komitejā izskatāmie jautājumi 1

 Ceturtdien, 12.septembrī plkst.9.00 Valkas novada domes sēžu zālē notiks pirmā Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas sēde. Darba kārtībā:

  1. Par Attīstības lietu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

     Ziņo – Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs

  1. Par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un aktualizētās Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu.

     Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

  1. Par e-mobilitātes pilotprojektu.

Ziņo –  Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs

  1. Par LEADER atbalsta pasākumiem.

     Ziņo – Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs

  1. Par Omuļu vecās skolas (bibliotēkas) ēkas problēmu risināšanu.

     Ziņo – Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs,

     Uzaicināts – J.Krams, Ērģemes pagasta pārvaldnieks

  1. Par valsts tiešās pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējām attiecībā uz vietējām pašvaldībām.

     Ziņo – Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs

  1. Par Valkas bunkuru attīstības iespējām.

     Ziņo – Ernests Lībietis, domes deputāts

  1. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Komentāri 1

bunkurs

vai tad tie bunkuri vēl nav sapuvuši?
un tur beigās varētu pašu Kraukli ievietot

pirms 8 gadiem, 2013.09.11 23:48

Valka