Valkas novada domes paziņojums: Pārtrauc dzīvnieku patversmes „Nagliņas” darbību

Saskaņā ar Valkas novada domes rīkojumu Nr.28 - V no 22.03.2011., ar šī gada 25.martu uz nenoteiktu laiku tiek slēgta dzīvnieku patversme „Nagliņas".

Šāds lēmums pieņemts, lai turpmākajā darbībā nodrošinātu dzīvnieku patversmes darbību atbilstoši 16.05.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.407 „Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā" 24.punkta prasībām, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldes norādījumiem un Valsts Vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes norādījumiem, uz novada domes izveidotās komisijas patversmes darbības izvērtēšanas rezultātiem un izskatot privātpersonu iesniegumus, kā arī, lai pareizi izmantotu pašvaldības piešķirtos līdzekļus patversmes uzturēšanai.

Līdz 25.04.2011. Valkas pilsētas Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājai Inesei Vehi ir jāizstrādā un jāiesniedz Valkas novada domē patversmes darbības nolikums. Līdz 01.06.2011. Teritorijas apsaimniekošanas nodaļai ir jāveic dzīvnieku patversmes labiekārtošana un jānodrošina noteikto prasību ievērošanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.

Laika periodā, kamēr dzīvnieku patversme „Nagliņas" būs slēgta, pašvaldības funkciju - klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanu un to nogādāšanu citu novadu dzīvnieku patversmēs, kā arī bojāgājušo dzīvnieku savākšanu novada teritorijā, veiks Valkas pilsētas Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa, izmantojot sertificētu speciālistu. Iedzīvotāji šo jautājumu risināšanā aicināti zvanīt Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbu vadītājai Vijai Iļdai pa telefoniem 64722503 vai 29135529.

Valka