Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība

 Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtības projekts: Sēde sasaukta 2013.gada 10.oktobrī, pulksten 9.00

 

  1. Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „BlackBee”.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA „Valkas Namsaimnieks”  valdes priekšsēdētājs

  1. Par dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 6 balkonu remontdarbiem.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA „Valkas Namsaimnieks”  valdes priekšsēdētājs

  1. Par iekšpagalmu braucamo daļu uzlabošanu.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA „Valkas Namsaimnieks”  valdes priekšsēdētājs

  1. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā.

Ziņo – Geņa Spiridonova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas speciālists – finanšu analītiķis

  1. I.O. iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Aivars Cekuls, izpilddirektors

  1. Par līdzekļu piešķiršanu Kārķu sporta zālei.

Ziņo – Aivars Cekuls, izpilddirektors

  1. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Valka