Valkas novada domes sēdē izskatīs pussimts jautājumu 8

Rīt pulksten 10.00 notiek kārtējā Valkas novada domes sēdē. Tās kārtībā iekļauti 50 jautājumi. Par svarīgākajiem novada domes deputātu pieņemtajiem lēmumiem "Ziemeļlatvija" informēs nākamajos numuros.

Darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

 

• Informācija par Valkas novada ģerboni.

• Par dalību Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA 2007.- 2013.gada pārrobežu sadarbības programmas projektā „Healthy Ageing in Latvia, Finland and Sweden".

• Par līdzdalību Latvijas-Šveices sadarbības programmas projektā „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus".

• Par iestāšanos Biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija"".

• Par finansiālu atbalstu projektam programmā „Jaunatne darbībā" ietvaros.

• Par atbalstu Valkas ģimnāzijai dalībai Sabiedrības integrācijas fonda apstiprinātā projektā „Jauniešu nometne [email protected] alternatīvai etnisko kultūru izpratnei.

• Ērģemes bērnu nama-patversmes un Valkas novadpētniecības muzeja štatu sarakstu apstiprināšana.

• Par ziedojumu izlietojumu.

• Sociālā dienesta iesaistīšanās aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Darba izmēģinājumi" sadarbībā ar NVA un biedrību „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām".

• Par iepirkumu komisijas iepirkumu veikšanai publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem no Ls 3000 - Ls 20000 izveidošanu Valkas novada domes administrācijai.

• Iepirkumu komisijas izveidošana iepirkumu veikšanai publiskiem būvdarbu līgumiem no Ls 10000 - Ls 120000 izveidošanu Valkas novada domes administrācijai, struktūrvienībām un tās iestādēm.

• Instrukcijas „Par iepirkuma veikšanu Valkas novada pašvaldībā un tās iestādēs" apstiprināšana.

• Par iepirkumu organizēšanas kārtību Valkas novada pašvaldībā un tās iestādēs.

• Par Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības izveidošanu ar 2010.gada 1.janvāri.

• Dzīvesvietas deklarēšanas speciālistu maksas pakalpojumu apstiprināšana.

• Par grozījumiem reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīklā.

• Par Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

• Par nomas maksu Biedrībai „Atbalsts Valkas ģimenēm".

• Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „Tīnes".

• Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Biedrībai „Atbalsts Valkas ģimenēm".

• Par Valkas novadpētniecības muzeja nosaukuma un nolikuma apstiprināšanu.

• Par Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „Mice" nosaukuma un nolikuma apstiprināšanu.

• Valkas pamatskolas nolikuma apstiprināšana.

• Par stipendiju piešķiršanu Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas skolēniem.

• Par Valkas pilsētas stipendijas pārdēvēšanu.

• Stipendijas komisijas sastāva apstiprināšana.

• Valkas novada domes nolikuma „Par kultūras darba organizāciju Valkas novadā" apstiprināšana.

• Par Valkas pilsētas bibliotēkas metodiski konsultatīvā darba funkciju palielināšanu.

• Par saistošo noteikumu "Kārtība, kādā personas saņem sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (mājās) Valkas novadā" apstiprināšanu.

• Valkas novada domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas nolikuma apstiprināšana.

• Par Ērģemes bērnu nama - patversmes nolikuma apstiprināšanu.

• Informācija par Osipova partijas Valkas nodaļas pieprasījumu.

• Par bezīpašnieka mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

• Par īstermiņa aizdevuma ņemšanu valsts kasē apkures sezonas nodrošināšanai.

• Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

• Par pašvaldības īpašuma Valkā, Kūru iela 13 nodošanu atsavināšanai.

• Par Civilās aizsardzības komisiju.

• Iesniegumi, ziņojumi un citi jautājumi.

Komentāri 8

notebook

man sanāk tikai 38.gb, kur ir pārējie 12 jaut.?

pirms 11 gadiem, 2009.10.28 16:35

acīgā

..nu tie iesniegumi, ziņojumi un citi jautājumi.....kā to var nesaprast??

pirms 11 gadiem, 2009.10.28 16:42

vasilits

Возьмите в руки калькулятор и посчитайте,на каждый вопрос отведено 9,6 минуты,это при условии ,что наши уважаемые депутаты будут работать полный рабочий день. Теперь ответьте . Что можно решить за десять минут?

pirms 11 gadiem, 2009.10.29 07:40

vasilits

zuze. А вот так и (решают судьбу народа ,всякие албергсы) ра-два , готово. Мрак.

pirms 11 gadiem, 2009.10.29 17:53

vai kvantitaatei ir arii kada kvalitaate? izskatiit jau var, bet rezultaai ir? zurnaalisti? varat plasaku informaciju ielikt?

pirms 11 gadiem, 2009.10.30 18:04

gribu darbu

Vai izskatīs arī jaunā izpilddirektora izraudzīšanās kārtību?

pirms 11 gadiem, 2009.11.02 09:22

to gribu darbu

Kur tad līdzšinējais palicis? Nu tas, kas viens pats strādā visu vietā?

pirms 11 gadiem, 2009.11.02 19:24

Valka