Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi 25

Ceturtdien, 25.februārī notika Valkas novada domes sēde, kurā nolēma:

  • Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”.

 Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Valkas novada teritorijā”. Piecu dienu laikā pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas, saistošos noteikumus nosūtīt Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu novada pašvaldībām, Zemkopības ministrijai, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajai vides pārvaldei un Valsts augu aizsardzības dienestam.     Valkas novada dome 2009.gada 10.novembrī saņēma 30 novada iedzīvotāju parakstītu vēstuli ar lūgumu novada domei pieņemt lēmumu par brīvas no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) teritorijas veidošanu. Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu, pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā. Sabiedriskās apspriešanas laikā (no 2009.gada 26.novembra līdz 25.decembrim) Valkas novada dome saņēma 2 (divas) atbalsta vēstules par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Valkas novada teritorijā. Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, aizliegums ir spēkā 12 gadus.

 GalvotAļonas Gadevičas studiju aizdevumu AS „SWEDBANK”, lai nodrošinātu studijas 2010.gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļā. Galvojuma apmērs – LVL 775,00 (septiņi simti septiņdesmit pieci lati), paredzētais apmaksas termiņš – 10 gadi. Apstiprināt Kārķu sporta nama maksas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, kuras nav deklarētas (reģistrētas) Valkas novadā:maksa par telpu īri – LVL 10.00 (desmit lati), tai skaitā PVN Ls 1,74 par pirmo stundu;par katru nākamo stundu – LVL 2,00 (divi lati), tai skaitā PVN Ls 0,35. Apstiprināt Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumus:1.1. pakalpojumi, kas apliekami ar PVN:

N.p.k.Pakalpojuma veidsCena Ls bez PVNPVN 21%Kopā1.1.1.Aukstais ūdens mēnesī  no personas0.700.150.851.1.2.Vieglās automašīnas noma par 1 km novada iedzīvotājiem0.120.030.151.1.3.Ozolu pamatskolas ēdnīcas telpu un inventāra noma16.533.4720.001.1.4.Nedzīvojamo telpu nomas maksa „Latvijas Pastam” par 1 m2 mēnesī0.170.030.201.1.5.Aukstā ūdens apgāde mēnesī no SIA „Mežvalde AD”1.650.352.00 1.2 pakalpojumi, kas nav apliekami ar PVN:

N.p.k.Pakalpojuma veidsCena Ls1.2.1.Īre par apdzīvojamo platību par 1 m2 mēnesī0.101.2.2.Ēdināšana Ozolu pamatskolā pusdienas0.501.2.3.Ēdināšana Ozolu pamatskolā otrās brokastis0.15 Piešķirt autoveikala statusu Valkas pilsētas E.Smukuļa individuālā uzņēmuma “MARIJA” automašīnai VW LT35, valsts reģ. Nr. FG 9414. Autoveikals tirgosies ar pārtikas un pirmās nepieciešamības  rūpniecības precēm.Apstiprināt autoveikala maršrutu Zvārtavas pagastā ceturtdienās:Klajumnieki 11:00

Pedraudzes 11:15

Līgotnes  11:30

Jauntilikas 11:45

Lēģerīši 12:00

Ķīmiķi 12:15

Priedaine 12:30

Smilgas 12:45

Zaķi  12:55

Buliņi 13:10

Būdas 13:30

Aizupes 13:45

Salaiņi 14:00

Jaunsalaiņi 14:10

Vērsīši 14:30

Mežmaļi 15:00 

Kalnvērsīši 15:15

  • Apstiprināt autoveikala maršrutu Valkas pagastā:

PirmdienāsOtrdienāsCeturtdienāsPiektdienāsJaunruķeļi  9:00Mauriņi 9:00Tomiņi 9:00Jaunruķeļi 9:00Circeņi  14:10Muižnieki 9:15Vecozoliņi 9:10Mauriņi 9:15Pedele 14:30Augliņas 9:30Žuldiņas 9:20Muižnieki 9:30Meiši  14:45Kalnslīpi 18:00Ķelles 9:35Augliņas 9:45Jaunmeiši  15:00Ķeizarpurvs 18:15Upmaļi 9:50Ķuzenes 14:00Lejasārnieki 15:15Jaunmeiši 18:30Lejaskaiči 10:10Jaunāres 14:15Ārnieki 15:30  Kaiči 10:20Kalnslīpi 14:30Sirmīši 15:45  Lipši 10:30Pedele 14:45Viesturi 16:00  Marsi 10:45  Lībieši  16:15  Lejasārnieki 15:45  Saule 16:45      Apstiprināt autoveikala maršrutu Kārķu pagastā:Lūsas  12.45

Kalnnaglas  13.00

Žīguri  13.15

Jaunkrieviņi  13.30

Smilškalni  13.45

Veckārķi  14.00

Alieši  14.30

Jaunbērziņi  14.50

Viļņi   15.00

Robežnieki  15.15 

Dišleri  15.40

Jaunķiguļi  16.00

Klinģerīši  16.15

Vecjandavas  16.30

Bauskas  16.45

Laužņi  17.00

Egļukalni  17.15

  • Apstiprināt autoveikala maršrutu Ērģemes pagastā:

PirmdienāsOtrdienāsPiektdienāsDauguļi  Arāji

Karavīri 

Kalntomēni

Vaivari 

Lejasklaudzi

Kalnklaudzi

Bērtuļi 

Bedrītes

Valžkalni

Stūrnieki

Kalnķuķi 

Lejasķuķi 

Vecdiļi 

Žēguri

Liepkalni

Vārpas

Brieži

Vēnes

Krujiņas

9:30 9:40

10:00

10:10

10:20

10:45

11:00

11:15

11:30

11:40

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:10

13:20

13:30

13:45

Papardes Pansionāts

Piksāri 

Dārziņi 

Lapanes

Ielejas 

Rozītes 

Lejaspierbes

Vecunguri

Strazdiņi

Puķukalni 

9:45 10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

12:00

12:15

12:30

Vaivari   Puņģi 

Papardes

Pansionāts

Purmalas

Bajāni

Puķukalni

Ziediņi 

Priekuļu kalte

Lapanes

Rozītes 

Strazdiņi 

Dzirnavas

10:10 10:20

10:30

10:45

11:10

11:20

11:30

11:45

12:00

12:15

12:45

13:00

13:15

 Apstiprināt Nolikumu Nr.4 „Valkas novada ceļu fonda nolikums”. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā”. Apstiprināt Valkas novada administratīvajā teritorijā maksimālo maksu (tarifu) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru:iekāpšana – Ls 1,20 (iekļauts PVN);

braukšana – Ls 0,50/km (iekļauts PVN);

stāvēšana (gaidīšana) maršruta laikā – Ls 6 par vienu stundu (iekļauts PVN).

 Izdot Leonīdam Goļevam licenci un licences kartiņu uz vienu gadu pasažieru pārvadājumiem Valkas novadā ar vieglo taksometru (mašīnas marka – TOYOTA CARINA, valsts reģ.Nr.TX1983). Ieteikt Centrālajai vēlēšanu komisijai apstiprināt vēlēšanu iecirkņa Nr.906 atrašanās vietu „Lugažu muiža”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV–4701. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Par dienas naudu izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos”.    Valkas novada izglītības iestāžu audzēkņi piedalās olimpiādēs, sacensībās un citos, ar mācību procesu saistītos pasākumos, kas bieži notiek ārpus izglītības iestādēm. Došanās uz šādiem pasākumiem ir saistīti ar papildus izdevumiem, ko daudzi vecāki nevar nodrošināt. Tāpēc ir nepieciešams noteikt dienas naudu, ko izmaksāt audzēkņiem gadījumos, kad notiek šādi braucieni.

 Ievēlēt Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejā deputātu Andri Vējiņu. Atļaut SIA „Argoton” atvērt stikla taras pieņemšanas punktu Raiņa ielā 32A, Valkā. „Argoton” savu saimniecisko darbību organizēt tā, lai netiktu traucēta transporta līdzekļu un gājēju kustība pa Raiņa ielu.    Iesniegumā norādītais taras punkta darba laiks: otrdienās un ceturtdienās no 9.00–16.00, trešdienās un piektdienās no 10.00–18.00, sestdienās no 9.00–14.00, brīvdienas – svētdienas un pirmdienas.

 Atzīt, ka saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes gabals „Bērzkalni”, Kārķu pagasts, Valkas novads, ir pašvaldībai piekritīgā zeme un reģistrējams zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Mainīt zemes gabalam Zāģezera iela 2, kopējā platība 1059 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. Uzsākt stratēģiskā  ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes procedūru Valkas novada teritorijas plānojumam.    Ar Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu tika nolemts uzsākt Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādi. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 9.novembra lēmumu Nr.43 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, ir nolemts piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Valkas novada teritorijas plānojumam.

 Pieņemt Undas Ozoliņas iesniegumu par atkāpšanos no Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos amata.    2010.gada 18.februārī Valkas novada domē saņemts Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieces Undas Ozoliņas iesniegums ar paziņojumu par atkāpšanos no Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos amata.

 Atļaut izglītojamo vecākiem izvēlēties, kurā skolā 2010./2011.mācību gadā bērnam turpināt mācības 7.klasē. Izglītības pārvaldes vadītājai Dzintrai Auzānei izveidot darba grupu skolu modeļu un nākotnes plānu izstrādei un apstiprināšanai. Izglītības pārvaldei uzsākt darbu pie Valkas novada Izglītības stratēģijas izstrādes.    Valkas pilsētā ir izveidojusies situācijā, ka vispārizglītojošo skolu piepildījums ir nevienmērīgs. 2009./2010.mācību gadā Valkas ģimnāzijā ir 302 izglītojamie un 15 klašu komplekti (no tiem 3 ir neklātienes apmācības klases), Valkas pamatskolā ir 460 izglītojamie un 27 klašu komplekti. Statistika par Valkas pamatskolas sākumskolas klašu piepildījumu, pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklētāju skaitu un piedzimušo bērnu skaitu liecina, ka izglītojamo skaits un klašu komplektu skaits pilsētā kopumā tuvākajos gados daudz nemainīsies.

 Apstiprināt Noteikumus Nr.2 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”. Apstiprināt Noteikumus Nr.3 “Par transporta izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā”. Uzdot pagasta pārvalžu vadītājiem:katra mācību gada sākumā iesniegt novada domē to pagasta pārvaldes teritorijā dzīvojošo izglītojamo sarakstu, kuru faktiskā dzīvesvieta no mājas līdz izglītības iestādei vai autobusa pieturai ir 3 km un vairāk, un kuri nevar nokļūt skolā ar sabiedrisko transportu vai pagasta autobusu;kopā ar izglītojamā vecākiem (aizbildņiem) izmērīt ceļa attālumu no bērna dzīvesvietas līdz sabiedriskajam transportam, pagasta autobusa maršrutam vai izglītības iestādei, sastādot par to aktu.Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem pēc pagasta pārvaldes pieprasījuma katru mēnesi sniegt informāciju par iepriekšminēto izglītojamo skolas apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.

    LR Izglītības likums nosaka, ka pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Pēc Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, novadā ir apmēram 300 izglītojamo, kuru dzīvesvieta ir 3 km un lielākā attālumā no skolas.  

Daļa šo skolēnu nokļūšanai uz skolu izmanto sabiedrisko transportu, daļa skolēnu izglītības iestādē nokļūst ar pašvaldības autobusu. 29 Valkas ģimnāzijas skolēni dažāda veida transportu izmanto pirmdienās un piektdienās, pa nedēļas vidu viņi dzīvo dienesta viesnīcā. 54 izglītojamos uz skolu un atpakaļ ved vecāki ar privāto transportu, galvenokārt gadījumos, kad skolā nevar nokļūt ar sabiedrisko transportu vai pašvaldības autobusu.

 Novada dome ir saņēmusi iesniegumus no vecākiem par ceļa izdevumu atmaksu, tādēļ ir nepieciešams noteikt kārtību, kādā pašvaldība apmaksās transporta izdevumus, kas saistīti ar izglītojamo nokļūšanu izglītības iestādēs.

 

  • Apstiprināt Noteikumus Nr.4 „Par Valkas novadpētniecības muzeja krājumu”.

 Apstiprināt Valkas pilsētas Kultūras nama nodarbību telpas – spoguļzāles nomas maksu:regulārām maksas pulciņu nodarbībām – LVL 3,00 (trīs lati), t.sk. PVN LVL 0,52 par vienu stundu;pasākumiem – LVL 5,00 (pieci lati), t.sk. PVN LVL 0,87 par vienu stundu. Apstiprināt  Saistošos noteikumus Nr.10„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”. 

  • Apstiprināt žūrijas komisiju arhitektūras metu konkursam uz Valkas–Valgas ledus halles tehnisko projektu un ideju metu konkursam uz Rīgas ielas robežpunkta Valkā labiekārtošanu šādā sastāvā:
  • Komisijas priekšsēdētāja:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Erna Pormeistere;

  • Komisijas locekļi:

Iepirkumu komisijas loceklis Agris Simulis;

Iepirkumu komisijas loceklis Viesturs Zariņš;

Iepirkumu komisijas locekle Unda Ozoliņa;

Iepirkumu komisijas loceklis Guntis Bašķis;

Tūrisma un informācijas biroja vadītāja Ance Empele;

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Ernests Lībietis;

Valkas novada Būvvaldes vadītāja Sarmīte Spuldziniece;

Mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece.

Iecelt Valkas novada domes iepirkumu speciālisti Dainu Lankovsku par abu metu konkursu žūrijas komisijas sekretāri.

     Arhitektūras metu konkurss uz Valkas–Valgas ledus halles tehnisko projektu un ideju metu konkurss uz Rīgas ielas robežpunkta Valkā labiekārtošanu tiks izsludināts Igaunijas–Latvijas programmas projekta „Increasing Attractiveness of Valga–Valka” (Valgas un Valkas pilsētu atraktivitātes uzlabošana) ietvaros.

 Apstiprināt Valkas novada domes Ērģemes bērnu nama – patversmes uzturēšanas izdevumu tāmi 2010.gadam savstarpējiem norēķiniem bez  valsts dotācijām un ieņēmumiem. Lūgt Finanšu ministriju – bez atlīdzības nodot Valkas novada domes īpašumā šāda nekustamā īpašuma daļu Valkas novadā:daļu no zemes gabala Valkā, Burtnieku iela 17, 102m2 apmērā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;daļu no zemes gabala Valkā, Raiņa iela 61, 14m2 apmērā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā.Piedāvāt Valdim Otam līdzvērtīgu zemes gabalu par ½ domājamo daļu no zemes gabala Valkā, Burtnieku ielu 17 atsavināmā zemes gabala. Zemes gabalu sadalīšanas, kadastrālās uzmērīšanas un reģistrācijas zemesgrāmatā darbu izdevumus apņemas segt Valkas novada dome.

    Valkas pilsēta atrodas uz galvenā valsts autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas Republikas robeža). A3 autoceļš (turpmāk tekstā – tranzītceļš) virzās pa šādām Valkas pilsētas ielām: Rīgas, Zemgales, Raiņa, Ausekļa, Rūjienas. Šis valsts autoceļš nodrošina sasniedzamību ar galvaspilsētu Rīgu, bet ceļa turpinājums Igaunijas Republikā brīvi ļauj sasniegt Igaunijas otro lielāko pilsētu Tartu.

 2006.gada 21.novembrī Valkas pilsētas dome pieņēma lēmumu “Par tranzīta maršruta ielas izmaiņām”. Pamatojoties uz šo lēmumu “Valkas pilsētas teritorijas plānojumā” tika iestrādāts perspektīvā tranzīta ielas maršruts pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām. 2007.gada 19.martā tika noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp LR Satiksmes Ministriju, VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Valkas pilsētas domi par perspektīvā Valkas pilsētas tranzītielas skiču projekta izstrādi.

Pamatojoties uz Valkas pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Valkas pilsētas teritorijas plānojums”, ir izstrādāts “Skiču projekts perspektīvā tranzīta maršruta Valkas pilsētā uzlabošanai un attīstībai pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām”, kas tagadējo tranzītceļu novirza pa pilsētas nomali, atslogojot pilsētas centru un nodrošinot tranzīta transporta optimālu kustību pilsētā, tādējādi nodrošinot satiksmes un gājēju kustības drošību.

No 2007.gada 4.septembra līdz 2.oktobrim notika “Skiču projekts perspektīvā tranzīta maršruta Valkas pilsētā uzlabošanai un attīstībai pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām” sabiedriskā apspriešana. Valkas pilsētas dome 2007.gada 23.oktobra sēdē pieņēma lēmumu „Par skiču projekta perspektīvā tranzīta maršruta Valkas pilsētā uzlabošanai un attīstībai pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām” sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanu un galīgā varianta apstiprināšanu”.

2009.gadā tika uzsākts darbs pie tehniskā projekta izstrādes, kura gaitā ir secināts, ka lai realizētu projektu, būs nepieciešamība atsavināt valstij (Finanšu Ministrijas personā) piederošu zemi. Valkas novada dome iepriekšminēto nekustamo īpašumu plāno izmantot pašvaldību funkciju nodrošināšanai, proti, Valkas pilsētas tranzītceļa maģistrāles izbūvei.

 Piešķirt līdzfinansējumu LVL 442,88 (četri simti četrdesmit divi lati 88 santīmi) apmērā  biedrības „Atrodi laiku sev” izstrādātajam projektam „Norādes Zvārtavas pagasta mājām”. Līdzfinansējumu piešķirt no ceļa fonda līdzekļiem Zvārtavas pagastam. Iepriekšminētais projekts ir saņēmis Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu par publisko finansējumu LVL 3985,99 apmērā. Projekta realizācijas termiņš 2010.gada februāris – augusts.

Komentāri 25

vasilits

Особенно понравилось про (ледус халле) Ну куда же Валке без мега проекта ? Нам жизненно необходим свой монстр в городе. Над Ригой вся Европа смеется(замок света) надо ,что бы и над Валкой посмеялись. Великолепно.Страна летит черт знает куда,а тут - Тишь ,гладь ,Божья -благодать. Чудесненько. Выкидывайте господа депутаты наши деньги на ветер,на то мы Вас и выбирали ,что бы Вы занимались ерундой.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 08:04

iedzīvotājs

Vai Tu ,Vasilīt, vari vienreiz aizvērties? Tu visā saskati tikai ļaunu. Kā vari dzīvot ar tādu nastu. Labāk ej strādā, veido visu labāk utt. Tikai sēž un drukā negatīvus komentārus. Godīgi sakot apriebies esi. Tajā pašā laikā latviski nevienu vārdu nemāki uzrakstīt. Ja nav ko darīt varbūt apmeklē latviešu valodas kursus?

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 08:24

zzs

to Vasilim
Tu tiešām esi fenomenāls, ja ko nesaproti, tad paklusē.PROJEKTA META IZSTRĀDE - vai saproti, ko tas nozīmē, lielais celtniek? Ja sadarbības projekta ietvaros ar Igauņiem ir iespējams izstrādāt meta skici, pēc tam projektu, kas savukārt sastāv no dažādām daļām-pašas ēkas, ārējo tīklu un komunikāciju, labiekārtošanas darbiem, tad tas nenozīmē, ka to obligāti kāds cels.Bet būs projekts, kuru savukārt varēs iesniegt kādā citā ESF projektu konkursā, lai saņemtu Eiropas naudu- piemēram teritorijas labiekārtošanai ap pamatskolu, jo ja nav projekta, neviens naudu nedod.Vai tik daudz saproti, jeb tas Tev nepielec.Ja neko nesaproti, beidz te bārstīt savas "pērles"!

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 09:28

vasilits

zzs Это Вы не понимаете.или тоже дурите людям голову. Проект стоит денег и не маленьких. А бесплатный сыр ,только в мышеловке. Возьми калькулятор и прикинь ,во что обойдется содержание этой авантюры.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 10:11

zzs

Vasilim
Nu Tu tiešām nesaproti? Tiek izstrādāts metu konkurss, kuri izmaksas ir no ESF...Kur redzēji, ka lēla par to, kz tiks celts un uzturēts šis monstrs:)) Nu tiešām nesapraša, kaut sevi par lielo celtnieku speciālistu daudzina.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 10:16

zzs

Vasilim
Nu Tu tiešām nesaproti? Tiek izstrādāts metu konkurss, kura izmaksas ir no ESF...Kur redzēji, ka lēma par to, ka tiks celts un uzturēts šis monstrs:)) Nu tiešām nesapraša, kaut sevi par lielo celtnieku speciālistu daudzina.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 10:17

vasilits

zzs отстань с этими туфтовыми конкурсами.Возьми калькулятор и посчитай. В городе много квартир и помещений в которых ни кто не обитает,а платит за их содержание рядовой житель Валкского края. Так же будет и с монстром. Эстонцы не придурки,выторговали себе выгодные условия строительства и содержания этого чуда,а мы в Валкском крае самые богатые....Не надо быть специалистом,надо быть просто рационально думающим человеком.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 11:08

valka

Nu re, vasiliitis beidzot pats savām rokām sev kapiņu izracis - nu nepatīc tu nevienam un neviens tevi par pilnu neņem. Demagogs caur un cauri, tikai oponē, bet pats neko nespēj ne izdarīt, ne pat ieteikt.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 11:36

to valka

ja neņemtu par pilnu, tad tādas diskusijas neveidotos. ne tā?

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 11:53

vasilits

valka Вот когда у тебя исчезнет последний сантим ,ты начнешь думать. А пока радуйся монстрам за твой счет построенным. Танцуй будущий бродяга.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 12:27

aicinājums

Rakstīsim un lasīsim portālā tikai valsts valodā!

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 12:41

zzs

Racionāli domājošais Vasili!
Man tiešām par Tevi kauns, ka nesaproti, jeb nemāki izlasīt latviski, ko rakstīju. Liekam tiešām tā galva ir tikai paliktnis cepurei. Bet tur jau tā lieta, tāpēc jau tev nav darba un neviens tevi neciena, neņem par pilnu un sūta uz tālāko māju.Bet, lai jau paliek, vāries vien tālāk savā sulā un ar kalkulātoru skaiti to, kas varēja būt, bet nebija, to, kas ir, bet nevarēja būt.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 13:54

vasilits

zzs Я то как раз все прекрасно понимаю. Вот Вы нет. Вам подавай все самое самое ,пуп земли прям. Давайте рулите и дальше ,я посмотрю куда нарулите. Пока только в болото зарулили.Куда дольше?

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 14:35

vasilits

zzs ps У меня то как раз и есть работа. Вот у Вас ее ,при таком руководстве ,скоро не будет,это точно. А будут тут преподавать какой нибудь арабский язык ,а Вы так называемая титульная нация ,будите клянчить очередную подачку ,но не у МВФ,а у какого то бека.Вот куда вы придете со своими мега проектами.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 14:42

putnuverotajs

Cik sapratu izlasot domes pieņemtos lēmumus, tad nākotnē objekts plānojas Igaunijas pusē starp Pedeles upi un RIMI veikalu. Tātad varētu būt, ka arī apsaimniekošanu ja ne pilnībā , tad vismaz daļēji segs Valgas dome.
Es joprojām uzskatu , ka mums ir intensīvi jādomā, kā attīstīt projektus kas ļautu Valkai-Valgai piesaistīt dažāda vecuma ļaudis no citurienes. Mums jāsaprot, ka nauda ir ekonomikas "asinis", ja šīs asinis plūst prom un nenāk atpakaļ , tad "ķermenis" zaudē spēku un beigās noasiņo. Ja ģimene no nopelnītajiem 300 dalderiem daļu iztērē Rīgā, Daļu Valmierā, daļu Valgā, vai Tartu, tad nebrīnieties , ka Valkas "ķermenis" sāk atmirt.
Sakārtot infrastruktūru ir labi , bet nedrīkst aizmirst par to, kas tos visus labumus izmantos un uzturēs.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 16:34

Versija

Es arī nesaprotu, kas tad būs ar to halli: celsim? Vai igauņu pusē? Vai tikai projektēsim? Un kāds tam projektam būs līdzfinansējums no novada budžeta?
Izmet cilvēkiem informāciju kā apgrauztu kaulu, lai plēšas. Varbūt var skaidri atspoguļot situāciju.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 19:04

zzs

Halles metu projektu izstrādās un tas, kas uzvinnēs, būs iespēja izstrādāt projektu.Par celtniecību tagad neiet runa, tikai par projektu, kam ir nauda no ESF.Projekta vadītājs Ernests.Par meta konkursu izsludināts iepirkums mājas lapā.Šo projektu uzsāka jau sadarbības ar Igauniju ietvaros vairākus gadus atpakaļ iepriekšējais sasukums un tā mērķis izvietot halli blakus pamatskolai virzienā uz dīķiem paralēli Ausekļa ielai.Tajā izstrādās paredzēs vairākas kārtas(pati halle, komunikācijas, labiekārtošanau.t.t.), kas dos iespēju katru no kārtām projektiem iesniegt citos ESF projektos, ja tādas tiks izsludinātas.Nav ko satraukties, ka tiks tērēta novada domes nauda.Tiks izmantota nauda, kuru iespējams saņemt no ESF.Satraukumam nav pamata.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 20:46

putnuverotajs

zzs 12.03.2010. 20:46:31

Paldies par info, vismaz rodas priekšstats kas tas par "zvēru" un ar ko tas ēdams. Cik noprotu tad satraukums ir par to kas maksās par halles uzturēšanu ja tā tiks uzcelta. Diez vai tie būs ES fondi.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 21:21

zzs

putnuvērotājam

Pagaidām tāda doma nav, jo nav jau finanses un arī liela vajadzība pēc šīs celtnes, ja visapkārt Latvijā domā par to slēgšanu dēļ dārgās uzturēšanas sakarā un nevar jau viņu noslogot, lai segtos izdevumi, kā arī nav un diez vai būt cilvēki, kas viņu apmeklēs, ja pat Jūrmalā, Rīgā, Aizkrauklē uzņēmēji grib tās pašvaldībai iesmērēt, jo paši galā netiek.Izmaksas ir fenomenālas.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 23:29

putnuverotajs

Tādā gadījumā neredzu jēgu taisīt skices un projektus.

pirms 9 gadiem, 2010.03.12 23:42

Valka