Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi 3

Ceturtdien, 28.janvārī notika Valkas novada domes sēde, kurā nolēma:

  • Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžets”.

 Apstiprināt  Saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2010.gada speciālais budžets”. Piešķirt nevalstiskajām organizācijām un biedrībām no Valkas novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta finanšu līdzekļus Ls 27133,- (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs lati). Nevalstiskās organizācijas un biedrības nav Valkas novada domes pakļautībā, bet dod nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju labklājībā. Noteikt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku štatu – amatu sarakstus, darba algu likmes un darba algu likmes ar samazinājumu uz nenoteiktu laiku. Sagatavojot 2010.gada budžetu, pārrunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem tika nolemts atsevišķas štata vietas likvidēt.  Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu „Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Kopējās projekta izmaksas 435600 LVL, PVN 75600 LVL. No attiecināmajām izmaksām 360000 LVL: ELFLA līdzfinansējums 270000 LVL, Valkas novada domes finansējums 90000 LVL. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 435600 LVL apmērā. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu 435600 LVL no Valsts kases. Projektus var iesniegt pašvaldības, kas nav iztērējušas finansējumu iepriekšējās kārtās. Valkas novadā finansējumu ir saņēmuši Ērģemes, Kārķu un Valkas pagasti. Tagad projekts tiek izstrādāts Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijām. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam pagastam 140000 Ls (bez PVN). Ērģemes pagasts ir izlietojis 67936,91 LVL (t.sk.PVN) un par summu 96800 LVL  plāno aktivitātes jaunā projektā. Valkas novada dome izstrādā projekta iesniegumu par Zvārtavas pagasta saieta nama rekonstrukciju, Turnas tautas nama renovāciju, Vijciema sporta halles būvniecību un pašvaldību valdījumā esošo reģistrēto ceļu rekonstrukciju Ērģemes pagastā: ceļš „Darbnīcas – Turnas veikals” (garums 0,390 km), „Turnas veikals – Liepu iela 7” (garums 0,310 km) un Zvārtavas pagastā: Gaujas iela (garums 1 km), Liepu iela (garums 0,27 km) un Nākotnes iela (garums 0,26 km). Apstiprināt Nolikumu Nr.1 „Par iekšējā audita darba organizāciju Valkas novada domē un tās pakļautībā esošās iestādēs un struktūrvienībās”. Apstiprināt Valkas novada domes iekšējā audita speciālista darba plānojumu 2010.gada 1.pusgadam.  Apstiprināt Nolikumu Nr.2 „Valkas novada domes arhīva nolikums”. Apstiprināt Nolikums Nr.3 „Valkas novada domes arhīva ekspertu komisijas nolikums”. Apstiprināt  Ērģemes bērnu nama – patversmes bērna uztura izdevumus LVL 2,70 (divi lati un 70 santīmi) dienā, kas izmaksājami viesģimenei, kad bērnu aprūpes iestādē ievietotais bērns uz laiku tiek uzņemts konkrētajā ģimenē. Apstiprināt  Valkas novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumus.Nr. p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaMaksa LVL* 1.Ekspozīciju, izstāžu apskate  1.1.Ieejas biļete patstāvīgajā  ekspozīcijā Skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona 1 persona

0,50 0,20

1.2. Ieejas biļete izstādēs (katrā atsevišķi) Skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona 1 persona

0,50 0,20

1.3.Apvienotā biļete uz muzeja ekspozīciju un izstādēm Skolēniem, studentiem, pensionāriem

Ģimenei ar bērniem (1-2 pieaugušie un 1-5 bērni līdz 16.g.v.)

1 persona  1 persona

1 ģimene

1,00  0,50

1,00

1.4.Bez maksas: Pirmskolas vecuma bērniem,

Bērnu namu audzēkņiem,

Invalīdiem un viņus pavadošām personām,

Politiski represētajām personām,

Muzeju darbiniekiem,

Starptautiskās muzeju komitejas (ICOM) biedriem,

Valkas novada skolu audzēkņiem,

Trūcīgām personām,

Ieeja izstāžu atklāšanas pasākumā – visiem

18.maijā – visiem

18.novembrī –  visiem.

-Bez maksas2. Maksa par ekskursija vadīšanu  2.1.Pa muzeju 1 grupa (līdz 30 personām)2,002.2.Ārpus muzeja1 stunda4,003.Muzeja rīkoto pasākumu (nodarbību, lekciju, izglītojošo programmu u.c.) apmeklēšana (maksā  iekļauti izdevumi par izdales materiāliem) 

  3.1.Skolēnu grupai  skolēnamIeejas biļete  grupai (līdz 30 personām)+ 2,003.2.Pieaugušo grupai personaiIeejas biļete  grupai (līdz 30 personām)+ 4,003.2.Ārpus muzeja1 grupa10,003.3.Jaunlaulāto programma grupai līdz 10 personām15,00  grupai līdz 20 personām20,00  lielākai grupai30,004.Muzeja krājuma izmantošana  4.1.Iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem un muzeja uzziņu materiāliem (ceļvežiem, kartotēkām, aprakstiem, Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu  internetā)-Bez maksas4.2.Muzeja krājuma priekšmetu,  izmantošana uz vietas muzejā fotografēšanai, zīmēšanai, skenēšanai, filmēšanai (Atsauce uz muzeja krājuma priekšmetiem ir obligāta)  4.2.1.Skolēniem, studentiem,  represētām personām, invalīdiem (uzrādot apliecību)1 vienība0,204.2.2.Citām privātpersonām, uzņēmumiem, iestādēm un citām institūcijām1 vienība0,504.3.Retu un unikālu muzeja priekšmetu izmantošana uz vietas muzejā fotografēšanai, zīmēšanai, skenēšanai, filmēšanai (nepublicēti, īpaši saudzējami krājuma priekšmeti)1 vienība10,00 – 50,004.4.Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana  kserokopēšanai uz vietas muzejā (Atsauce uz muzeja krājuma priekšmetiem ir obligāta)  4.4.1.Skolēniem, studentiem,  represētām personām, invalīdiem (uzrādot apliecību) Melnbalta kopija

1 vienība0,204.4.2.Citām privātpersonām, uzņēmumiem, iestādēm un citām institūcijām: Melnbalta kopija

Krāsu kopija

  1 vienība 1 vienība

  0,50 1,80

4.4.3.Kopijas apstiprināšana1 kopija2,504.5.Muzeja uzziņu materiāla, arhīva izmantošana kserokopēšanai1 lpp.0,104.6.Muzeja priekšmeta digitālo kopiju izgatavošana (skenēšana) bez iegūtā attēla apstrādes1 lpp.A41,004.7.Skenēto muzeja krājuma materiālu ierakstīšana klienta CD1 disks neatkarīgi no vienību skaita

0,504.8.Muzeja krājuma materiālu izmantošana publicēšanai (grāmatās, laikrakstos u.c. izdevumos)-Pēc atsevišķas vienošanās vai līguma4.9.Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana reklāmai, noformēšanai un citos pasākumos ārpus muzeja (izņemot valsts akreditētos muzejus un gadījumus, kas saistīti ar valsts reprezentāciju) 1 vienība uz 1 dienu2,00 – 200,00 Saskaņā ar muzeja krājuma komisijas lēmumu, pēc līguma

4.10. Rakstiskas izziņas (tematiskas, biogrāfiskas, informatīvas  u.c.) sagatavošana. Latviešu valodā līdz divām A4 formāta lpp.1 gab.5,004.11.Krājuma materiālu atlase un sagatavošana pēc pasūtījuma (izstāžu iekārtošana, konsultācijas u.c.)1 pasūtījums5,00 -  100,00 Saskaņā ar līgumu

5.Kopēšanas pakalpojumi  5.1.Melnbalta kopija1lpp.A40,08  1lpp A30,125.2.Krāsu kopija1 lpp A40,65  1 lpp.A31,306.Muzeja telpu īre pasākumam  6.1.Kultūras un izglītības iestādēm: Bez papildus aprīkojuma

Ar papildus aprīkojumu

 stunda stunda

 5,00 10,00

6.2.Pārējiem: Bez papildus aprīkojuma

Ar papildus aprīkojumu

 stunda stunda

 10,00 15,00

6.3.Ārpus muzeja darba laika stunda6.1.1.vai 6.1.2. + 5,00 par katru nākošo stundu* - No 1. līdz 4.punktā minētos pakalpojumus neapliek ar PVN, 5.punktā minētos pakalpojumus neapliek ar PVN, ja pakalpojumi saistīti ar muzeja darbību, 6.punktā minētos pakalpojumus apliek ar PVN. Muzejs patur tiesības mainīt atsevišķus izcenojumus, atbilstoši darba apjomam, specifikai un konkrētam līgumam ar muzeju.

 Apstiprināt Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumus:Pakalpojumi, kas apliekami ar PVN:

Pakalpojuma veids        Cena PVN PVN Kopā

                                                            bez  21 % 10 %           PVN

Izziņas          0,41 0,09  0,50

Kopēšana viena lappuse A4 formātā      0,04 0,01  0,05

Apkure par 1 m² mēnesī:

iedzīvotājiem         0,436  0,044  0,48

juridiskām personām        0,46 0,10  0,56

Aukstais ūdens mēnesī no personas      0,62 0,13  0,75

Siltais ūdens mēnesī no personas (laikā kad nav apkures sezona)  1,65 0,35  2,00

Kanalizācija mēnesī no personas      0,62 0,13  0,75

Atkritumu izvešana „Pūcītēs” vienam dzīvoklim    0,405 0,085  0,49

Ūdens piegāde Turnas ciemā ar skaitītāju Ls/m³    0,21 0,04  0,25

Ūdens piegāde Turnas ciemā bez skaitītāja mēnesī no personas un liellopa 1,24 0,26  1,50

Kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana attīrīšanas iekārtās Ls/m³  0,17 0,03  0,20

Kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana attīrīšanas iekārtās mēn. no cilvēka  0,83 0,17  1,00

Par kapličas un inventāra izmantošanu     8,26 1,74  10,00

(ja miris Valkas novada iedzīvotājs-bez maksas)

Konferenču telpu noma līdz 12 stundām     82,64 17,36  100,00

Mazo konferenču telpu noma:

līdz 16 stundām        33,06 6,94  40,00

līdz 24 stundām        49,59 10,41  60,00

Pirts noma līdz 16 stundām        24,79 5,21  30,00

Autobusa noma novada iedzīvotājiem:

nomas ilgums līdz 12 st.:1 stunda      0,83 0,17  1,00

nomas ilgums 1 diena: 1 diena      16,53 3,47  20,00

Autobusa noma pārējiem lietotājiem:

nomas ilgums līdz 12 st. :1 stunda      2,07 0,43  2,50

nomas ilgums 1 diena: 1 diena      33,06 6,94  40,00

Vieglās automašīnas noma novada iedzīvotājiem:

1 stunda         0,83 0,17  1,00

1 km          0,17 0,03  0,20

Vieglās automašīnas noma pārējiem lietotājiem:

1 stunda         1,24 0,26  1,50

1  km         0,21 0,04  0,25

Pakalpojuma veids        Cena Ls

Īre par apdzīvojamo platību par 1 m²:

labiekārtotos dzīvokļos        0,05

pārējos dzīvokļos        0,03

Īre par saimniecības ēkām par 1 m²      0,01

Maksa mēnesī  par pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu

bērniem līdz obligātās apmācības vecumam    2,00

Ēdināšana Ērģemes pamatskolā:

pusdienas pamatskolas audzēkņiem     0,60

otrās brokastis pamatskolas audzēkņiem     0,10

pirmsskolas grupu audzēkņiem 1 diena (brokastis, pusdienas, launags) 1,05

Pacienta nodeva feldšerpunktā      0,50

Nedzīvojamo telpu nomas maksa „Latvijas Pastam” mēnesī Ls 30.00, tai skaitā PVN Ls 5,21. Maksā iekļauti maksājumi par ūdeni, kanalizāciju, siltumenerģijas izmantošanu apkures sezonā un patērēto elektroenerģiju.

Nedzīvojamo telpu noma Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai „Ērģeme”:

nomas maksa Ls 0,10 par 1 m² mēnesī

maksa apkures sezonā par siltumenerģiju Ls 0,56 par 1 m², tai skaitā PVN Ls 0,10.

 Apstiprināt Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumus (bez PVN):par  pakalpojumiem:

zemes  aršana līdz 1 ha                               31.40

zemes  aršana 1 ha un vairāk                         27.27

zemes  kultivēšana līdz 1 ha                           23.14

zemes  kultivēšana 1 ha un vairāk                   19.00

automašīnas  izmantošana /1km/                  0.41

tukšgaitas pārbraucieni ar traktoru /1km/         0.41

autobusa izmantošana /1st/                             2.47

autobusa izmantošana /1km/                            0.41

zāles pļaušana 1ha un vairāk                            28.92

zāles pļaušana līdz 1ha                                     33.05

ceļa tīrīšana no sniega /1km/                           5.78

laukuma tīrīšana /1st/                                    16.52

maksa par kopēšanu A4 formāts /1 lpp/         0.04

valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu      3.00

komunālie maksājumi:

par apkuri /m²/                                                   0.45

apsaimniekošanas maksa privatizētiem dzīvokļiem /m²/ 0.16

par īri neprivatizētiem dzīvokļiem /m²/              0.20

par ūdeni /no cilvēka/                                        1.23

par ūdeni pēc skaitītāja /1 m³/                             0.24

ūdens kūtīm                                                      0.82

kanalizācija /no cilvēka/                                     0.41

kanalizācija pēc skaitītāja /1 m³/     0.08

par sadzīves atkritumu izvešanu /no cilvēka/     0.49

 Apstiprināt  audzēkņu ēdināšanas maksu Vijciema pamatskolas pirmskolas grupām LVL 1.00 dienā tajā skaitā:brokastis LVL 0.30 pusdienas LVL 0.45launags LVL 0.25Apstiprināt audzēkņu uzturēšanās maksu Vijciema pamatskolas pirmskolas grupai LVL 5.00 mēnesī 2 līdz 4 gadīgo bērnu grupā.

Apstiprināt Vijciema pamatskolas ēdnīcas vienas dienas maksu par pusdienām:

  • skolēniem LVL 0.47
  • pagasta padomes iestāžu darbiniekiem LVL 0.55.

Samaksu veikt Vijciema pagasta pārvaldē līdz nākošā mēneša pēdējam datumam. Ja samaksa par ēdināšanu iepriekšējā mēnesī nav veikta līdz nākošā mēneša pēdējam datumam, Vijciema pamatskolas direktorei ir tiesības pārtraukt šo bērnu ēdināšanu.

Apstiprināt maksu par autobusa VW CRAFTER izmantošanu:

LVL 0.30 (bez PVN) par nobrauktiem tekošiem kilometriem un LVL 2.00 bez PVN par stundu,

LVL 0.25 (bez PVN) par nobrauktiem tekošiem kilometriem Valkas novada iedzīvotājiem.

Apstiprināt tautas nama zāles nomu LVL 12.00 (ar PVN) par 1 stundu.

Apstiprināt mazās konferenču zāles nomu LVL 5.00 (ar PVN) par 1 stundu.

Apstiprināt pašvaldības maksas pakalpojumus:

PakalpojumsSumma bez PVNPVN 21%Kopējā maksaIesiešana glancētos vākos ar iekārtu1.700.362.06Kopēšana A 4 viena puse0.120.030.15Kopēšana A 4 abas puses0.170.030.21Kopēšana A 3 viena puse0.170.030.21Kopēšana A 3 abas puses0.210.040.25Faksa nosūtīšana 1 lapa bez kopēšanas0.210.040.25 Apstiprināt Valkas novada Kārķu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumus:PakalpojumsIzcenojums bez PVNPVN 21%KopāMaksa par telpu īri tautas nama zālē: par pirmo stundu

par katru nākamo stundu

 24.79 3.31

 5.21 0.69

 30.00 4.00

Maksa par telpu īri tautas nama kamīnzālē: par pirmo stundu

par katru nākamo stundu

 8.26 1.65

 1.74 0.35

 10.00 2.00

Maksa par telpu īri Kārķu pamatskolas ēdnīcā: Par  stundu

Ne mazāk kā

 1.65 8.26

 0.35 1.74

 2.00 10.00

Maksa par telpu īri Kārķu jauniešu centrā: Par  stundu

Ne mazāk kā

 2.48 8.26

 0.52 1.74

 3.00 10.00

Maksa par autobusa FORD TRANSIT izmantošanu: tarifs par nobraukto km

tarifs par stundu

 0.25 2.48

 0.05 0.52

 0.30 3.00

Maksa par ceļmalu pļaušanu ar stieņa tipa pļaujmašīnu BOMFORD B508 par nopļauto km3.280.693.97Maksa par ceļu greiderēšanu par km2.810.593.40Maksa par ūdens piegādi Ls/uz 1 cilvēku Maksa par ūdens piegādi Ls/m3 – ja ir skaitītājs

0.83 0.17

0.17 0.03

1.00 0.20

Maksa par kanalizācijas pakalpojumiem Ls/uz 1 cilvēku Maksa par kanalizācijas pakalpojumiem Ls/m3 - ja ir skaitītājs

1.61 0.21

0.34 0.04

1.95 0.25

Maksa par atkritumu izvešanu Ls/uz 1 cilvēku0.580.120.70Maksa par kopēšanas pakalpojumiem: A4 – par 1 lappusi

         par 1 lapu

A3 – par 1 lappusi

         par 1 lapu

 0.04 0.06

0.08

0.12

 0.01 0.01

0.02

0.03

 0.05 0.07

0.10

0.15

Printera izmantošana par A4 lapas izdrukāšanu0.040.010.05Faksa izmantošana par 1 lappuses nosūtīšanu 0.080.020.10 Apstiprināt  Valkas pilsētas Kultūras nama nomas maksu partelpu iznomāšanu:skatītāju zāle –  LVL 16,53 bez PVN un LVL 20,00 (divdesmit lati) ar PVN par 1 stundu

mazā zāle – LVL 8,26 bez PVN un LVL 10,00 (desmit lati) ar PVN par 1 stundu

mazās zāles vestibils – LVL 8,26 bez PVN un LVL 10,00 (desmit lati) ar PVN par 1 stundu

skatītāju zāles foajē – LVL 8,26 bez PVN un LVL 10,00 (desmit lati) ar PVN par 1 stundu.

 Noteikt mācību maksu Valkas mākslas skolā – LVL 5,00 (pieci lati) mēnesī  no 1 audzēkņa. Noteikt mācību maksu LVL 5,00 (pieci lati) mēnesī Valkas mākslas skolas mākslas studijas dalībniekam. Noteikt mācību maksu J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas audzēkņiem LVL 7,00 (septiņi lati) mēnesī. Apstiprināt  Valkas pamatskolas maksas pakalpojumus:Pakalpojuma veidsCena bez PVN PVN Cena ar PVNsporta zāles noma, par stundu (sporta nodarbībām)5,00  1,056,05sporta zāles noma, par stundu (sporta sacensību laikā)10,002,1012,10aktu zāles noma, par stundu (pasākumos)7,001,478,47mācību klases noma, par stundu, grupa līdz 10 cilvēkiem 3,000,633,63mācību klases noma, par stundu, vairāk kā 10 cilvēku grupa4,000,844,84datorklase, par stundu5,00  1,056,05telpu noma, nometnes 1 (vienam) dalībniekam, par diennakti2,000,422,42papildus materiālu kopēšana, par vienu A4 formāta lapu, uz vienas puses0,06-0,06papildus materiālu kopēšana, par vienu A4 formāta lapu, uz abām pusēm0,10-0,10 Apstiprināt  Valkas ģimnāzijas maksas pakalpojumus:dienesta viesnīcas lietošana vienam skolēnam mēnesī Ls 3 (trīs lati) (ar PVN 21%). Atļaut direktorei atsevišķos gadījumos atbrīvot skolēnu no maksas par dienesta viesnīcas lietošanu, ja tam par pamatu ir smagi materiālie vai citi apstākļi.naktsmītne dienesta viesnīcā par diennakti no klienta Ls 6,00 (seši lati) (ar PVN 21%)klašu telpu izmantošana par diennakti, no personas Ls 1,20 (viens lats 20 santīmi) (ar PVN 21%)klases izmantošana semināriem u.c. vajadzībām Ls 3,60 (trīs lati 60 santīmi), grupai līdz 10 cilvēkiem par 1 stundu (ar PVN 21%)klases izmantošana semināriem u.c. vajadzībām Ls 4,80 (četri lati 80 santīmi), vairāk par 10 cilvēku grupai par 1stundu (ar PVN 21%)datorklases izmantošana – Ls 6,00 (seši lati) par 1 stundu (ar PVN 21%)aktu zāles izmantošana pasākumiem Ls 8,50 (astoņi lati 50 santīmi) par 1 stundu (ar PVN 21%)telpu noma nometnes 1 dalībniekam Ls 2,40 (divi lati 40 santīmi) par diennakti (ar PVN 21%)papildus materiālu kopēšanu – Ls 0,06 par vienu A4 formāta lapu uz vienas puses un Ls 0,10 par vienu A4 formāta lapu uz abām pusēm (ar PVN 21%)sporta halles izmantošana:sporta halle (visa) + skrejceļš + inventārs + dušas – Ls 18,20 (astoņpadsmit lati 20 santīmi) par 1 stundu (ar PVN 21%)

 Neatbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Jaunas izglītības iespējas Valkas – Valgas reģionā”, Igaunijas – Latvijas 2007.– 2013.gada pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.Plānotais projekta realizācijas ilgums – 2 gadi pēc projekta apstiprināšanas (2011.– 2012.). Projekta partneri: Valkas pilsētas dome – projekta iesniedzējs un vadošais partneris, Latvijas Universitāte, Igaunijas Dabas zinātņu universitāte, Biedrība „Latvijas – Igaunijas institūts”, Valgas pilsētas dome, NVO „Valga – Valka Partnership”. Projekta vispārējais mērķis: paaugstināt cilvēkresursu konkurētspēju Valkas – Valgas pierobežas reģionā. Projekta uzdevums: piedāvāt augstas kvalitātes izglītības pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem. Projekta rezultāti: jaunu izglītības iespēju piedāvājums dažādām mērķgrupām, rekonstruēta Tēraudskolas ēka Valkas Starptautiskā studiju centra (SSC) vajadzībām, Valkas SSC studenti nodrošināti ar dienesta viesnīcu Valgā. Plānotās aktivitātes: projekta vadība un koordinēšana; pārrobežu izglītības pasākumi –  LU un Igaunijas Dabas zinātņu universitātes kopīgs kurss „Pārrobežu uzņēmējdarbība”, vasaras skolas jauniešiem „Vai es vēlos kļūt uzņēmējs”, latviešu un igauņu valodu kursi, konferences; SSC ēkas (Tēraudskolas) rekonstrukcija Valkā; aprīkojuma un mēbeļu iegāde; studentu viesnīcas ēkas rekonstrukcija Valgā. Projekta izmaksas: kopējās projekta attiecināmās izmaksas – 3 936 440 EUR; tai skaitā: Valkas novada dome – 1 800 000 EUR, Latvijas Universitāte – 88 048 EUR, Igaunijas Dabas zinātņu universitāte – 89 248 EUR, Valgas pilsētas valde – 60 000 EUR, Latvijas-Igaunijas institūts – 25 000 EUR, NVO „Valga-Valka Partnership” – 1 874 144 EUR. Igaunijas – Latvijas programma piešķir 85% finansējumu, bet partneriem jānodrošina 15% līdzfinansējums un nepieciešamais priekšfinansējums projekta uzsākšanai. Latvijas partneri projekta īstenošanai avansā var pieprasīt valsts finansējumu 5% apmērā no sava projekta budžeta attiecināmajām izmaksām, tā samazinot savu finansējumu. Valkas novada dome var pieprasīt valsts līdzfinansējumu 90 000 EUR. Apstiprināt kravas automašīnas Mersedes Benz, valsts reģistrācijas Nr.FR764, dīzeļdegvielas patēriņa normu: vasaras periodā kravu transportēšanai –  32 l uz 100 km nobraukuma un 8 l stundā, komplektējot kravu (kraušanas darbos); ziemas periodā sniega šķūrēšanai no ielām – 60 l uz 100 km nobraukuma; ziemas periodā ielu kaisīšanai 52 l uz 100 km nobraukuma. Ziemas periodā kravu transportēšanai un kravu komplektēšanai dīzeļdegvielas patēriņa normu palielināt par 10%. Iepriekšminētā kravas automašīna ziemas mēnešos tiks izmantota arī sniega šķūrēšanai no ielām, savāktā sniega iekraušanai un tālākai transportēšanai. Ir veikta degvielas testēšana, izpildot atsevišķu darbu veidus ziemas periodā. Pagarināt ar Valmieras zonālo valsts arhīvu neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomas līguma termiņu līdz 2010.gada 31.decembrim (ieskaitot). Atļaut mainīt dzīvokļa Valkā, Rīgas ielā 3 dz.7, lietošanas mērķi uz biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 3 – 7. Dzīvoklim ir veikta rekonstrukcija ar telpu grupas izmantošanas veida maiņu, pārbūvējot par biroja telpām un izbūvēta atsevišķa ieeja no mājas gala puses, saskaņā ar Valkas rajona būvvaldē apstiprināto vienkāršotās rekonstrukcijas tehnisko projektu. Apstiprināt X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Valkas novada darba grupu:Darba grupas vadītājs – Kārlis Albergs – Valkas novada domes priekšsēdētājs

Darba grupas vadītāja vietnieces:

Unda Ozoliņa – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos un Dzintra Auzāne – Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Guntis Bašķis – Valkas novada domes izpilddirektors

Darba grupas koordinatore – Vita Kalvāne – Valkas novada Bērnu un jauniešu centra (BJC) „Mice” direktore

Inese Lečmane – Valkas novada BJC „Mice” metodiķe

Iveta Markova – Valkas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja

Kristīne Ganiņa – māksliniece

Uzdot BJC „Mice”  direktorei Vitai Kalvānei koordinēt Valkas un Strenču novadu metodisko un organizatorisko darbu, gatavojoties svētkiem. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks Rīgā no 6.līdz 11.jūlijam. No Valkas un Strenču novada izglītības un kultūras iestādēm svētkiem gatavojas ap 400 bērniem un jauniešiem (Valkas novadā – 234, Strenču novadā – 156).

 Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali. Izglītības un zinātnes ministrija, plānojot 2010.gada budžetu, par vienu no prioritātēm izglītībā ir noteikusi nacionālo vērtību stiprināšanu un popularizēšanu jaunās paaudzes vidū, gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Šie svētki ir lielākais un nozīmīgākais notikums reizi piecos gados mūsu bērnu un jauniešu kultūras un mākslas dzīvē. Lai nodrošinātu skolēnu veiksmīgu sagatavošanos svētkiem, ir piešķirts valsts finansējums – valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Šis finansējums ir piešķirts ar mērķi prioritāri no interešu izglītības mērķdotācijas finansēt to interešu izglītības programmu pedagogus, kuri ir iesaistīti dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā. Apstiprināt  „Stipendiju piešķiršanas kārtību Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem. Apstiprināt stipendiju skaitu, apjomu un nepieciešamo budžetu 2010.gadam. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir – motivēt izglītojamos centīgi, labi un teicami mācīties, aktīvi piedalīties skolas, novada un valsts pasākumos, kā arī sabiedriskajā dzīvē. Stipendiju skaitu un apjomu nosaka: atbilstoši izglītojamo skaitam 9.klasēs un 10. – 12.klasēs, atbilstoši pašvaldībai iedalītā budžeta iespējām un atbilstoši novada izglītojamo sasniegumiem valsts mēroga pasākumos. Izglītojamo motivēšanai plānotā summa 2010.gadā ir LVL 3000,00. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Valkas novadā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras novada pagasta pārvaldes budžetā. Pārskaitīt valsts mērķdotācijas daļu Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes Pirmsskolas izglītības iestādei (PII) “Gaismiņa”, jo novada 5-6 gadīgo bērnu skaitā ir arī PII “Gaismiņa” audzēkņi. Izglītības un zinātnes ministrija ir iepazīstinājusi ar apstiprināto „Dotāciju republikas pilsētu un novadu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” sadali. Novadam ir iedalīti LVL 35808.00.   Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Valkas novadā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras novada pagasta pārvaldes budžetā. Izglītības iestāžu vadītājiem veikt izmaiņas mācību priekšmetu stundu plānā, pedagoģiskā procesa atbalsta personāla amata vienību sarakstā, lai nodrošinātu izglītības programmu realizāciju un atbalsta pasākumus izglītojamajiem, veikt atbilstošas pārtarifikācijas. Valkas novadam 2010.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem iedalīts par 37% lielāks finansējums nekā bija vidēji mēnesī 2009.gada pēdējos četros mēnešos pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tas paredzēts skolotājiem par gatavošanos stundām, konsultācijām, burtnīcu labošanu, atbalsta pasākumiem (logopēds, psihologs, pagarinātas darba dienas grupa, bibliotekārs u.c). Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu vadītāju amata algas likmes Valkas novadā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam. Veicot pedagoģisko darbinieku pārtarifikāciju, izveidojās situācija, ka pedagogu darba samaksas apjoms palielinās, bet direktora un vietnieka alga nemainās. Pie lielāka stundu skaita skolotājiem un papildus personāla darba pārkārtošanas, palielinās arī administratīvā slodze. Arī projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” realizācija uzliek papildus neplānotus pienākumus izglītības iestāžu vadītājiem. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4„Nosacījumi materiālā stāvokļa novērtēšanai, izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Valkā, Kūru ielā 13, 2010.gada 19.janvāra izsoli par nenotikušu. Uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijai 2010.gada pavasarī rīkot nekustamā īpašuma Valkā, Kūru iela 13, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu pazeminot par 20%. Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks. Pagarināt Leldes Dienavas privātpraksei zobārstniecībā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E nomas līguma termiņu līdz 2010.gada 31.decembrim (ieskaitot). Lūgt Finanšu ministriju bez atlīdzības nodot Valkas novada domes īpašumā zemes gabalu Valkas pilsētā, Rūjienas ielā 31, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 42150m2, uz kā atrodas Valkas novada domei piederošs ēku īpašums. Valkas novada dome plāno šo nekustamo īpašumu izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Daļa no zemes gabala tiks izmantota A3 tranzītceļa rekonstruēšanas vajadzībām. Caur iepriekšminēto zemes gabalu jau šobrīd iet A3 tranzītceļš. A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijas projektā plānots Rūjienas ielas izvietojumu mainīt tā, lai iela šķērsotu zemes gabalu gar tā vienu malu, tādējādi uzlabojot atlikušā zemes gabala izmantošanu. Daļu no zemes gabala, uz kā atrodas Valkas novada domei piederošās ēkas, plānots izmantot biznesa inkubatora izveides vajadzībām, lai sekmētu saimniecisko darbību Valkas novada teritorijā un rūpētos par bezdarba samazināšanos. Lai nodrošinātu Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ieviešanu, ņemt aizņēmumu 304896 LVL (trīs simti četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši lati) vai ekvivalentu summu EUR no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma maksājumu. Lai nodrošinātu ERAF projekta „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ieviešanu, ņemt aizņēmumu 263536 LVL (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši lati) vai ekvivalentu summu EUR no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma maksājumu. Iepriekšminētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža, ar atlikto maksājumu – 2 gadi, maksājot LR Valsts kases noteiktos procentus par aizņēmuma lietošanu. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 2009.gada 23.oktobrī Valkas novada dome parakstīja vienošanos par ERAF līdzfinansējuma 85% apmērā piešķiršanu projektiem „Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 10% no kopējā summas līdzfinansē valsts, 5% – pašvaldība. Projekta pasākumu ieviešanu ir nepieciešams priekšfinansēt pašvaldībai un tikai par paveiktajiem darbiem, pēc apmaksātiem rēķiniem var prasīt apmaksu. Pagarināt ar SIA „ROZI” noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā  3E nomas līguma termiņu līdz 2012.gada 31.decembri (ieskaitot). Samazināt SIA „ROZI” neapdzīvojamo telpu nomas maksu par 35% laika periodā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 31.decembrim (ieskaitot).  Informāciju sagatavoja

Komentāri 3

zzs

Bet bija jau tādi, kas ar putām uz lūpām balsoja...

pirms 9 gadiem, 2010.02.12 19:49

to zzs

Vai tu tās putas redzēji? Un vispār, malači, ka balsoja "par".Visi jau nevar būt stagnāti.

pirms 9 gadiem, 2010.02.12 22:03

Valka