Valkas novadā kopīgi svinēs Baltā galdauta svētkus

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Valkas novadā plānots rīkot unikālu pasākumu, kura mērķis būtu uzrunāt, iesaistīt un saliedēt visus mūsu novada iedzīvotājus, vienlaikus padziļinot izpratni par Latvijas valsti, tās veidošanos, vēsturi un kultūru. Šī būtu jauna tradīcija, kuras devīze “Es esmu Latvija!”, bet kopējais nosaukums “Baltā galdauta svētki Valkas novadā”.


Baltā galdauta svētkus aicināti veidot visas novada pirmskolas iestādes, skolas un kultūras iestādes, tai skaitā bibliotēkas un muzejs.


Īpašais svētku formāts būtu jāveido pašiem to rīkotājiem vienlaicīgi visā Valkas novadā. Svētku galvenie akcenti būtu:


>kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai;

>balts galdauts kā simbols;

>galda sarunas, piemēram, savas apkaimes nozīmīgo notikumu un personību izcelšana, godināšana, sadziedāšanās, lasījumi un cits;

>vietējo tradīciju integrēšanu;

>nemateriālā, t. sk. vietējās kopienas kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana.


Iecerēts, ka tradīcijas aizsācēji varētu būt vietējās kopienas formālie un neformālie līderi, uzsākot pulcēšanos 2016.gada 4.maijā.


Kāpēc tieši šajā datumā? 1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās padomes Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šis notikums ir viens no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados.


Aicinām visus iesaistīties “Baltā galdauta svētkos” Valkas novadā!

Valka