Valkas novada literārā apvienība izdos literāro kopkrājumu 1

"Ziemeļlatvija” jau informēja, ka Valkas novada literārā apvienība  gatavojas izdot kopkrājumu, kurā būs ievietoti gan agrāko gadu autoru, gan pašu literārās apvienības biedru un Valkas novada jaunākās paaudzes literātu darbi.

Patiesībā visi autori vairāk vai mazāk ir saistīti ar Valkas novadu – tajā dzīvo un strādā, vai arī kādreiz mūspusē dzīvojuši.
Tagad apjomīgais kopkrājums “Ritums”  ir sakārtots un nodots iespiešanai. Grāmatas atvēršanas svētki notiks 30. novembrī pulksten 15 Valkas kultūras nama lielajā zālē. Pasākumā piedalīsies ne tikai tie, kas iesnieguši literāros darbus kopkrājumam, bet arī cilvēki, kuri atbalstīja literāro apvienību un palīdzēja grāmatas izdošanā. Aicināti visi interesenti.


Kopkrājuma “Ritums” autori ir Mārīte Magone (projekta vadītāja), Jānis Locāns, Valdis Ķikāns, Vitālijs Lozda, Vija Upmale, Velga Krile, Pēters Brūveris, Arturs Goba, Anita Anitīna, Aija Ābena, Aivars Zilbers, Iveta Keiša, Zane Brūvere-Kvēpa, Indra Brūvere-Daruliene, Ausma Kurpniece, Normunds Rudzītis, Ie.Viņa, Raimonds Bricis, Baiba Luca, Karolīna, Roberts Auziņš, Māra Krieviņa, Maiga Putniņa, Edgars Krilis, Ārija Tīmane, Tamāra Elziņa, Sintija Kvēpa, Zane Studente, Valda Lārmane, Agnese Graudiņa, Lilita Ikale, Zane Sīmane, Marija Kļujeva, Veronika Jurgena, Viktorija Fanta, Magnuss, Orlando Adrians Hāns, Ralfs Majors un Santa Lūsa.


Grāmata netiks laista pārdošanā. Tā  ir domāta tikai dāvināšanai un  Valkas novada prezentācijai kultūras pasākumos.

Komentāri 1

Valka