Valkas novada neoficiālo peldvietu ūdens kvalitāte

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2013.gada peldsezonā vairākas pašvaldības, tostarp Valkas, ir organizējušasun finansējušas paraugu ņemšanu peldvietās, kuras nav iekļautas Ministru kabineta noteikumos kā oficiālas peldvietas. 

PeldvietaParaugu ņemšanas datumsE.coliEnterokokiSlēdziens

Bērzezers, Valkas pagasts /03.06.2013./41/14/ Peldēties atļauts

Cepšu ezers, Kārķu pagasts/03.06.2013./96/ 28/Peldēties atļauts

Vijas upe, Vijciema pagasts/03.06.2013./130 /78/ Peldēties atļauts

Zāģezers, Valka/03.06.2013 /58/ 12/  Peldēties atļauts

Ezers Salainis,Zvārtavas pagasts/21.05.2013 /.0 / 0/ Peldēties atļauts

Ezers Valdis, Ērģemes pagasts/03.06.2013./ 6 /5 /Peldēties atļauts

Peldētava, Ērģemes pagasts/03.06.2013/. 68 / 24/Peldēties atļauts

 

Valka