Valkas novada pašvaldības deputātu pienākumi atalgoti visai pieticīgi

Gaidāmās pašvaldību vēlēšanas notiks 5. jūnijā. Konkurence uz deputātu krēsliem ir visai sīva, iespējams, tāpēc pastāv priekšstats, ka pašvaldības deputātu amata pienākumi ir labi atalgoti. Ieskatoties deklarācijās un atalgojumā saņemtajās summās, jāsecina, ka deputāta amats nemaz nav tik ienesīgs, tāpēc nevar teikt, ka cilvēki uz šo amatu raujas naudas dēļ.

Valkas novada domē visdāsnāk atalgotais deputāts ir Agris Simulis, otro pozīciju ieņem Jānis Anže, trešo – Unda Ozoliņa, ceturto – Aivars Gailis, bet piekto – Aivars Sjademe. Viņu kā deputātu gada atalgojums pārsniedz trīs tūkstošus eiro. Jāpiebilst, ka deputāta darba atalgojumu pamatā veido darbs komitejās, komisijās, kā arī organizētajās tikšanās ar vēlētājiem. Katrs pats norāda, cik ilgu laiku pildījis deputāta pienākumus, un atbilstoši stundu likmei tiek aprēķināts atalgojums.

Vairumam deputātu ir pamatdarbs, kurā tiek saņemta darba alga, un deputāta alga ir vien papildu ienākums. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē ir pieejamas visu novadu un pilsētu, tai skaitā Valkas, Smiltenes un Strenču novadu domju, deputātu ienākumu deklarācijas par 2020. gadu.

Dažiem Valkas novada deputātiem – vērā ņemamas pensijas, kredītsaistības, bezskaidras naudas uzkrājumi bankās un īpašumi. Ielūkojoties Valkas novada domes deputātu 2020. gada ienākumu deklarācijās, atklājās, ka visturīgākais ir pašvaldības deputāts un valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” priekšnieks Agris Simulis. Novada domē viņš pērn atalgojumā saņēmis 3776,83 eiro (vidēji mēnesī – 314,73 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet pamatdarbā – 24751,51 eiro (vidēji mēnesī – 2062 eiro pirms nodokļu nomaksas). Turklāt viņam trijās bankās – AS “Swedbank”, AS “Citadele banka” un AS “SEB banka” – kopējais bezskaidras naudas uzkrājums sasniedz 86576,65 eiro. A. Simulis ir izsniedzis aizdevumu 28457,44 eiro apmērā. Deputātam komercsabiedrībā pieder kapitāldaļas 1991,52 eiro vērtībā. Viņam īpašumā  ir dzīvoklis, būves un zeme Valkā, zeme un pārējais nekustamais īpašums Ērģemes pagastā, kā arī zeme un ēkas Strenču novada Jērcēnu pagastā. A. Simuļa lietošanā ir 2014. izlaiduma gada automašīna “Opel Astra”, bet īpašumā – 1994. izlaiduma gada piekabe.   

Savukārt Valkas novada domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos Unda Ozoliņa pērn domē nopelnījusi 3384,36 eiro (mēnesī vidēji – 282 eiro pirms nodokļu nomaksas). U. Ozoliņas pamatdarbs ir Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, kur viņa veic EE–RU Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītājas amata pienākumus. Šis amats pērn atalgots ar 33493,75 eiro gadā (vidēji mēnesī – 2791 eiro pirms nodokļu nomaksas). U. Ozoliņai īpašumā ir dzīvoklis, zeme un ēkas Valkā, bet ir deklarētas arī 32580 eiro lielas parādsaistības.

Valkas novada domes deputāte un Valkas mākslas skolas pedagoģe Maruta Stabulniece pērn guvusi 10600 eiro lielus ienākumus (vidēji mēnesī – 883 eiro pirms nodokļu nomaksas). M. Stabulniece saņem arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) maksāto pensiju – 13211,25 eiro gadā (mēnesī vidēji – 1100 eiro). Viņai ir īpašums Valkā, kā arī 1990. izlaiduma gada automašīna “VW Golf” un 2006. izlaiduma gada auto “Škoda Octavia”.

Novada domes deputāts un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles vadītājs Andris Dainis pērn no pašvaldības atalgojumā (alga par pamatdarbu un deputāta atalgojums) saņēmis 10031,93 eiro (vidēji mēnesī – 835 eiro pirms nodokļu nomaksas). Savukārt VSAA 2020. gadā izmaksājusi 8728,63 eiro lielu pensiju (vidēji mēnesī – 727 eiro). Viņš deklarējis 12 tūkstošus eiro lielu skaidras naudas uzkrājumu. Īpašumā ir zeme un būve Ērģemes pagastā, kā arī 2015. izlaiduma gada automašīna “Opel Corsa-E”.

Savukārt novada domes deputāts un Ērģemes pagasta zemnieku saimniecības “Lejasciņi” īpašnieks Kristaps Sula pērn pašvaldībā saņēmis 1168,21 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 97 eiro pirms nodokļu nomaksas). Strādājot savā zemnieku saimniecībā, saņēmis 11938,20 eiro lielu atalgojumu (mēnesī vidēji – 994 eiro pirms nodokļu nomaksas). Deputāts uzrādījis īpašumu Ērģemes pagastā, bet valdījumā – 2012. izlaiduma gada auto “Audi A6 Avant” un 2015. izlaiduma gada transporta kravas kasti “Toyota Hilux’’.
Novada domes deputātei un Kārķu pagasta brīvā laika organizatorei Sandrai Pilskalnei novada dome pērn izmaksājusi 10224,08 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 852 eiro pirms nodokļu nomaksas un tā ir alga par pamatdarbu un deputāta pienākumiem kopā). Savukārt VSAA izmaksājusi 969,12 eiro lielu pensiju (vidēji mēnesī – 80 eiro). Vietējai deputātei kopīpašumā ir zeme un ēkas Kārķu pagastā, bet valdījumā – 2002. izlaiduma gada automašīna “Chrysler PT Cruiser”. 

Salīdzinot ar pārējiem Valkas novada domes deputātiem, deputāts un SIA “Latvijas propāna gāze” meistars Aivars Gailis kā pašvaldības deputāts saņēmis 3327,51 eiro gadā (vidēji mēnesī – 277 pirms nodokļu nomaksas). Pamatdarbā A. Gailis nopelnījis 11956,82 eiro gadā (vidēji mēnesī – 996 eiro pirms nodokļu nomaksas). Deputātam īpašumā ir 1998. izlaiduma gada automašīna “Opel Astra”, 1999. izlaiduma gada “VW Golf” un 2006. izlaiduma gada “Volvo V50”.

Ilggadējais novada domes deputāts un Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Purvciems” namu pārvaldnieks Aivars Sjademe pērn domē kā deputāts saņēmis 3283,06 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 328 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet pamatdarbā Rīgā – 19047,07 eiro (vidēji mēnesī – 1587 pirms nodokļu nomaksas). Vietējais deputāts deklarējis skaidras naudas uzkrājumu – 20163 eiro un arī bezskaidras naudas uzkrājumu – 39306,26 AS “Citadele banka”. A. Sjademem īpašumā ir 1974. izlaiduma gada automašīna “VAZ 2101” un 2007. izlaiduma gada “VW Passat”. 

Novada domes deputāts un Valkas pagasta zemnieku saimniecības “Kalnieši” pārvaldnieks Jānis Anže aizvadītajā gadā par darbu pašvaldībā saņēmis 3412,80 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 284 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet pārvaldnieka amatā – 7200 eiro (vidēji mēnesī – 600 eiro pirms nodokļu nomaksas). J. Anžem ir nekustamais īpašums Valkas pagastā, kā arī 1996. izlaiduma gada airu laiva. Savukārt valdījumā – 2008. izlaiduma gada automašīna “Volvo XC 90”.

Novada domes deputāte Dace Bašķe pērn par deputātes pienākumu veikšanu saņēmusi 2604,41 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 217 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet pamatdarbā kā Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes nama “Valka” vadītāja – 11239,08 eiro (vidēji mēnesī – 936 eiro pirms nodokļu nomaksas). Deputātei īpašumā ir nekustamais īpašums Valkas pagastā un 2003. izlaiduma gada automašīna “Chrysler Town&Country”. 

Valkas novada domes deputātam un vietējā ražošanas uzņēmuma SIA “PEPI RER” vecākajam meistaram Agrim Krastiņam pērn deputāta pienākumu veikšana novērtēta ar 2371,21 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 197 eiro pirms nodokļu nomaksas). Savukārt pamatdarbā viņš 2020. gadā nopelnījis 17638,83 eiro lielu algu (vidēji mēnesī – 1469 eiro pirms nodokļu nomaksas). Deputāta ienākumus papildinājusi īpašuma pārdošana par 4200 eiro. A. Krastiņam īpašumā ir dzīvoklis Valkā un 1992. izlaiduma gada motocikls “Suzuki VX800”, bet valdījumā – 2019. izlaiduma gada automašīna “Toyota RAV4”.

Vietējais deputāts un SIA “Visma Consulting” DevOps inženieris Vilmārs Vesingi pērn kā deputāts saņēmis 3050,19 eiro lielu atalgojumu (vidēji mēnesī – 254 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet pamatdarbā Rīgā – 18099,90 eiro (vidēji mēnesī – 1508 eiro pirms nodokļu nomaksas). V. Vesingi īpašumā ir dzīvoklis Valkā un 1997. izlaiduma gada automašīna “VW Passat”, bet pārvaldījumā – dzīvoklis Rīgā.

Valkas novada domes deputāta, kā arī Kārķu pagasta zemnieku saimniecības “Jasmīni” pārvaldnieka, SIA “Wildpar Vidzeme” un SIA “Wildpar Vidzeme Grain” valdes locekļa Vara Juškeviča aizvadītā gada ienākumus veido atalgojums, kas saņemts par četriem amatiem. Kā novada domes deputāts V. Juškevičs pērn saņēmis 2870,40 eiro lielu algu (vidēji mēnesī – 239 eiro pirms nodokļu nomaksas). Veicot zemnieku saimniecības pārvaldīšanu, algā pērn saņemti 11394 eiro (vidēji mēnesī – 949 eiro pirms nodokļu nomaksas). Savukārt kā valdes loceklis algā saņēmis attiecīgi 5562 eiro gadā un 1773 eiro gadā pirms nodokļu nomaksas. V. Juškevičs uzrādījis 10 tūkstošus eiro lielu skaidras naudas uzkrājumu, kā arī aizdevis tikpat lielu summu. Viņš ir kapitāldaļu turētājs divās komercsabiedrībās, to vērtība – 3213 eiro. Deputātam pieder nekustamais īpašums Kārķu pagastā, kā arī 2002. izlaiduma gada automašīna “Mersedes Benz A160” un 2006. izlaiduma gada auto “Volvo V70”.

Nākamajās publikācijās “Ziemeļlatvija” ieskatīsies Smiltenes novada domes un Strenču novada domes deputātu ienākumu deklarācijās par 2020. gadu.

Valka