Valkas novada speciālā budžeta ieņēmumi samazinājušies par 12,96%

Vakar Valkas novada domes sēdē apstiprināts 2013.gada speciālais budžets, kurā, salīdzinot ar 2012.gadu, ieņēmumi ir samazinājušies par 12,96%, aģentūru LETA informēja Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Medne.

Kopējie ieņēmumi Valkas novada speciālajā budžetā 2013.gadam ir 98 257 lati, kas salīdzinājumā ar 2012.gadu ir samazinājušies par 12,96%. Ieņēmumus speciālajā budžetā veido dabas resursu nodoklis 12 000 latu apmērā, kas ir par 30,45% mazāk nekā 2012.gada budžeta izpildē. Tāpat ieņēmumus veido arī valsts budžeta transferti - mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem 86 257 latu apmērā, kas ir par 9,78% mazāk nekā pērn.

Naudas līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz 2013.gada sākumu ir 13 914 lati, kas ir par 12 263 latiem vairāk nekā pērn. Naudas līdzekļu atlikumu šī gada budžetā veido autoceļu fonda līdzekļi 6390 latu apmērā, kā arī dabas resursu nodoklis 7524 latu apmērā, aģentūru LETA informēja Medne.

Kopējie izdevumi Valkas novada speciālajā budžetā 2013.gadam plānoti 112 171 lata apmērā, kas ir par 11,51% vairāk nekā pērn. Preču un pakalpojumu nodrošināšanai plānots 93 371 lats, kas salīdzinājumā ar 2012.gadu ir par 5,03% vairāk. Izdevumos iekļauti arī līdzekļi pamatkapitāla veidošanai, kas šogad plānoti 18 800 latu vērtībā, tas ir, par 7106 latiem vairāk nekā pērn.

LETA jau ziņoja, ka 2012.gada decembrī tika apstiprināts Valkas novada 2013.gada pamatbudžets - ienākumos 6 151 819 latu un izdevumos 6 567 355 latu apmērā.

Valka