Valkas novada tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņa

18. jūlijā Valkas novada pašvaldība rīko novada tūrisma nozares pārstāvju pieredzes apmaiņas braucienu, kurā kopīgi tiks apsekoti apskates objekti, pārbaudīta to pieejamība tūristiem un tuvāk aplūkots naktsmītņu piedāvājums.

Pirms pusgada – 18. februārī pašvaldības speciālisti un tūrisma uzņēmēji tikās, lai kopīgi tuvāk iepazītu Valkas novada ziemeļu daļu – Kārķu, Ērģemes pagastus un daļu no Valkas pagasta un pilsētas. Šoreiz mērķis ir apsekot dienvidu daļā esošos tūrisma objektus. Ekskursijas laikā plānots apmeklēt Valkas baznīcu, viesu namus „Jumis”, „Otrā elpa” un „Ezernieki”, Zīles un Vekšu dabas takas, zemnieku saimniecību „Krastiņi”, Vijciema baznīcu, Bitarīnklanu, Kankarīšu iezi, Vijciema čiekurkalti, etnogrāfisko sētu „Ielīcas”, Zvārtavā atpūtas bāzes „Mednieki” un „Salaiņi”.

Pasākuma mērķis: veicināt vienotas tūrisma informācijas apmaiņu, stiprināt savstarpējo komunikāciju starp tūrisma uzņēmējiem, apzināt trūkumus, kā arī apkopot ieteikumus un idejas tūrisma jomas uzlabošanai Valkas novadā.

Pasākumā aicināti arī citi interesenti.

Sīkāka informācija

Valkas novada Tūrisma informācijas biroja vadītāja Anita Tannenberga

64725522, 26446602

Valka