Gatavo izstādi novadniekam

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka pašlaik vāc un apkopo materiālus, lai jūnijā atklātu izstādi novadniekam, izcilajam latviešu filozofam Teodoram Celmam.

Bibliotēkas vadītāja Dzidra Jevsejeva stāsta, ka 14. jūnijā T. Celmam ir 120 gadu jubileja, tādēļ nolēmusi izveidot izstādes stendu ievērojamā domātāja piemiņai, lai iestādes apmeklētāji varētu uzzināt vairāk par filozofa dzīvi un viņa darbiem filozofijā.

T. Celms ir dzimis 1893. gadā Pedeles muižā. Ir ieguvis filozofijas zinātņu doktora grādu. T. Celms filozofijā ir sarakstījis četras grāmatas un vairāk nekā 100 publikāciju.

Līdztekus izstādes gatavošanai bibliotēka intensīvi darbojas arī novadpētniecībā. Dz. Jevsejeva kopā ar Lugažu bibliotēkas vadītāju Laimdotu Egli ir savākusi vairākus materiālus par pagasta koriem, kas agrākajos gados piedalījušies Dziesmu un deju svētkos.

Valkas pagasts