Iespējamā misija turpinās Lugažu muižā

Turpinās biedrības “Atbalsts Valkai” projekta “Valkas novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšana” īstenošana.


Valkas pagasta saieta nama “Lugažu muiža” vadītāja Kristīne Ganiņa informē, ka sestdien, 19. oktobrī, pulksten 13 kārtējais pasākums “Iespējamā misija” notiks Lugažu muižā.


Misijas vadītājas aicina bērnus ierasties tādos apavos, ar kuriem var skriet un staigāt pa mitru zāli. Ieteicams uzvilkt ērtu un siltu apģērbu, kurā var atrasties ārā un veikt dažādus vingrinājumus.


Ja ir vēlēšanās piedalīties, bet attāluma dēļ pašiem nav iespējams nokļūt Lugažu muižā, līdz 19. oktobra pulksten 12 jāpiezvana pa tālruni 28300964 vai 28378835. 

Valkas pagasts