Šodien atklās rokdarbu un veco pulksteņu izstādi

Piektdien, 19. aprīlī, Valkas pagasta Lugažu bibliotēkā saieta namā “Lugažu muiža” tiks atklāta rokdarbu un veco pulksteņu izstāde.
Bibliotēkas vadītāja Laimdota Egle stāsta, ka ciemata rokdarbnieces bijušas atsaucīgas un pēc aicinājuma atnesušas dažādus rokdarbu izstrādājumus.

“Tā kā tuvojas Bibliotēku nedēļa, tad nolēmām papildināt šo izstādi ar veciem pulksteņiem.
Vairāki jau ir atnesti un daži no tiem ir ļoti interesanti,” stāsta L. Egle.

Valkas pagasts