Turpinās Muzeju nakti

Naktī no sestdienas uz svētdienu, no 18. uz 19. maiju, Valkas pagasta saieta nama “ Lugažu muiža”  parkā notiks Muzeju nakts turpināšanās pasākumā “  Zaļais, skanīgais un kustīgais”.

Pasākums sāksies pēc pusnakts – pulksten 1. Saieta nama vadītāja Kristīne Ganiņa stāsta, ka tie valcēnieši, kuri nakts vidū pēc izklaidēm Muzeju naktī Valkas novadpētniecības muzejā vēlēsies vēl baudīt mūziku, dzeju un aktierspēli, varēs doties uz Lugažu muižas parku. Protams, gaidīti arī visi pagasta iedzīvotāji.

“Dalībniekus izklaidēs pagasta bērnu un jauniešu teātris, pieaugušo amatierteātra kolektīvs, kā arī citi pašdarbības mākslinieki. Skanēs novada jaunās dzejnieces Baibas Lucas dzeja, būs iespēja skatīties video, bet atpūta tiks nodrošināta arī tiem, kuri šo nakti vēlēsies baudīt savās pārdomās,” saka K. Ganiņa.

Valkas pagasts