Atvieglo robežas šķērsošanas noteikumus Valkas un Valgas iedzīvotājiem (papildināta) 3

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", valdība lēma, ka līdz ar grozījumu stāšanos spēkā Valkas un Valgas iedzīvotāji drīkstēs bez ierobežojumiem ikdienā šķērsot Valkas-Valgas robežu, ja viņi nepārvietosies ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Novēršot pārmērīgo administratīvo slogu un papildu izmaksas, kā arī nemazinot iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu loku un neradot iedzīvotāju neapmierinātību, turpmāk valdības noteiktie ieceļošanas ierobežojumi netiks attiecināti uz Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Kā zināms, personām, ierodoties Latvijā no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir jāaizpilda pašapliecinājums informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv), ka ieceļošana Latvijas Republikā neatliekami nepieciešama darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm. Praksē šis noteikums ievērojami traucē Valkas/Valgas iedzīvotāju (jo īpaši Valgas pagastā deklarēto iedzīvotāju) ikdienas dzīvi, jo ir ierobežota brīva iedzīvotāju pārvietošanās vienas teritoriālās kopienas ietvaros un tādējādi dažādu ikdienas pakalpojumu pieejamība, kā arī ievērojami ierobežota uzņēmējdarbība Valkas/Valgas teritorijā.

Latvijas un Igaunijas pierobežas pilsēta Valka/Valga atšķirībā no pārējās Latvijas teritorijas ir viena funkcionālā teritorija, ko nav iespējams pilnībā nodalīt, jo atsevišķi pakalpojumi un infrastruktūra, kas ir paredzēti gan Valkas, gan Valgas iedzīvotājiem, atrodas tikai vienā robežas pusē (Valkā vai Valgā). Gan Valkas, gan Valgas pašvaldības ir ieguldījušas ļoti lielus līdzekļus gan no ES fondiem, gan citiem avotiem, lai radītu abu teritoriju iedzīvotājiem kopīgu rekreācijas, sporta, kultūras un ekonomisku infrastruktūru, veicinātu iestāžu, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju ciešāku sadarbību, kopīgus projektus un pasākumus. Šobrīd Valgā savu dzīvesvietu ir deklarējuši vairāk nekā 1100 Latvijas valsts piederīgo, ir daudz ģimeņu, kam mājsaimniecības atrodas abās robežas pusēs. Samērā daudz Igaunijas valsts piederīgo dzīvo arī Latvijas pusē.

Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē (mainīts grozījumu spēkā stāšanās datums).

Komentāri 3

bezugunsnavdumu

Līdz būs covidpase igauņi neies. Vnk negrib nodot datus sazin kur. Labāk lai atceļ un ķer igauņu numurus pie Valkas robežas izbraucot.

pirms 4 mēnešiem, 2021.06.01 17:36

panda13

Latvijas valdība pieņēma. Bet Igaunijas valdība neko nav pieņēmusi. Nosacījumi tie paši.Darbs mācības dakters. reģistrācija veselības departementā plus pašizolācija. Valgā, bez veselības departamenta, pārbaudes veic arī policija. Kontrolē ne tikai auto transportu, bet arī kājāmgājējiem pārbauda dokumentus. Un kas ir dīvaini policija bieži ierodas veikalos. Sakritība vai kas cits, grūti pateikt. Pašiem vien jādomā. Un kas ir interesanti no šitā raksta, tad tas ir tas, ka atstāt Valkas pagastu nevar,jo ja noķers būs sods. Un ej un pierādi to ka neesi bijis Igaunijā.

pirms 4 mēnešiem, 2021.06.03 00:48

multi7

Valgā policija nevienu neķer, ja uz robežas stāv, tad tikai pārbauda personību, ja esi deklarēts Valkā neko vairāk neprasa. Latvieši gan nopietnāk ķersta igauņus uz robežas un pa visu Valku.

pirms 4 mēnešiem, 2021.06.04 13:02

Valkas pilsēta