Informācija par satiksmes ierobežojumiem Valkā

Informējam, ka sakarā ar autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukciju Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, tiek plānots, ka sākot no 2018. gada 28. maija līdz 2018.gada 1.jūnijam (ieskaitot) būvuzņēmējs PS “RERE VIDE 1” uzsāks asfalta dilumkārtas izbūves darbus. 


Plānots, ka laika periodā no 2018.gada 28.maija līdz 2018.gada 1.jūnijam (ieskaitot) satiksme tiks SLĒGTA uz autoceļa A3 posmā no Valkas pilsētas robežas līdz Zemgales ielai, Valkā, satiksmi virzot pa apbraucamo ceļu.

Lūdzam, būvniecības periodā pārvietoties pēc uzstādītām ceļa zīmēm un ņemt vērā satiksmes ierobežojumus.


Pielikumā satiksmes organizācijas shēma ar ceļa zīmēm un apbraucamo ceļu.

Valkas pilsēta