Lieldienu svinēšana Valkā

Vēl neliels ieskats pasākumos, kuros Lieldienu laikā varēja piedalīties Valkā. 

Valkas pilsēta