Mācās kļūt radošāki

Šodien Valkā kultūras jomas speciālisti biedrības “Zinis” vadītājas Vitas Brakovskas vadībā mācās uz savu darbu, idejām, iespējām paskatīties no cita skatupunkta. Vita rosina domāt, kā pārkāpt pašu izdomātas robežas, kas ir un kas nav iederīgs pasākumos, kultūras dzīvē. Viņas rosinājums ‒ ja nevaram būt paši labākie savā nozarē, jāmēģina kļūt atšķirīgiem, tādējādi piesaistot cilvēku uzmanību. Labs piemērs ir pasākums Kāla ezerā, kur cilvēki brauc no visas Latvijas, lai baudītu kaut ko nebijušu – klausītos ezera un mūzikas skaņās, braukājot ar laivu pa ezeru pulksten 5 no rīta. Ne mazāk trakas idejas, kā lauzt priekšstatus par to, kāds gaidāms pasākums muzejā, kādas būs dzejas dienas vai Semināra ielas svētki, radās mūsu kultūras dzīves organizatoru galvās. Jāgaida vien to īstenošana.

Valkas pilsēta