Valdība ļauj valdzēniešiem ierasties Valkā 1

Lai gan otrdien, 1. jūnijā, Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas paredz ierobežojumu atcelšanu Valkas un Valgas pašvaldībās dzīvojošo robežšķērsošanai, tomēr, lasot noteikumus un to atreferējumus citos medijos, nav saprotams, kas tad īsti mainās.

Arī līdz šim Valkas novada un Valgas pagasta iedzīvotājiem bija piešķirtas privilēģijas robežšķērsošanā. “Ziemeļlatvijai” neizdevās līdz galam, piemēram, tikt skaidrībā, vai abu kaimiņu pašvaldību iedzīvotāji Latvijas – Igaunijas robežu turpmāk drīkstēs šķērsot, neaizpildot Latvijas valsts noteikto ieceļotāju anketu Covidpass.lv. Noteikumos tas nav strikti atrunāts, bet Ekonomikas ministrijas replikā kādā no portāliem minēts, ka šie atvieglojumi neatceļ pienākumu pildīt covidpass.lv.  

Tātad presei izsūtītajā paziņojumā teikts, ka grozījumi paredz, ka turpmāk Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotāji drīkstēs atkal brīvi, bez ierobežojumiem ikdienā šķērsot Valkas – Valgas robežu, ja tie nepārvietosies ārpus abu pašvaldību administratīvajām teritorijām. Ierobežojums, kas līdz šim traucēja Valgas pagasta iedzīvotājiem brīvi šķērsot robežu un ierasties Valkā, piemēram, lai iepirktos tirgū vai veikalā, apciemot draudzeni vai aizdoties uz Zāģezeru, ir noteikums, ka robežšķērsošanai Latvijas puse pieprasa būtisku iemeslu. Galvenais un būtiskākais, ka tagad šāds iemesls kā ierobežojošs faktors uz dvīņu pilsētas iedzīvotājiem neattieksies. Diemžēl, lemjot par atvieglojumiem, visticamāk, nav ņemts vērā fakts, ka vislielāko apgrūtinājumu Valkas un Valgas iedzīvotājiem rada neprecīzi izstrādātā sistēma, kad pēc covidpass aizpildīšanas arī Valkas un Valgas iedzīvotāji saņem automātisku brīdinājumu par pašizolāciju un policijas uzraudzību, pēc tam par statusa slēgšanu, kas uz viņiem neattiecas. Ne visi ir tik drosmīgi, lai oficiālos brīdinājumus vienkārši ignorētu, kā neskaitāmas reizes esam rakstījuši un vietējās amatpersonas mudinājušas un skaidrojušas.

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas sagatavotajā paziņojumā presei teikts: “Novēršot pārmērīgo administratīvo slogu un papildu izmaksas, kā arī nemazinot iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu loku un neradot iedzīvotāju neapmierinātību, turpmāk valdības noteiktie ieceļošanas ierobežojumi netiks attiecināti uz Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām. Latvijas un Igaunijas pierobežas pilsēta Valka/Valga atšķirībā no pārējās Latvijas teritorijas ir viena funkcionālā teritorija, ko nav iespējams pilnībā nodalīt, jo atsevišķi pakalpojumi un infrastruktūra, kas ir paredzēti gan Valkas, gan Valgas iedzīvotājiem, atrodas tikai vienā robežas pusē (Valkā vai Valgā). Gan Valkas, gan Valgas pašvaldības ir ieguldījušas ļoti lielus līdzekļus gan no ES fondiem, gan citiem avotiem, lai radītu abu teritoriju iedzīvotājiem kopīgu rekreācijas, sporta, kultūras un ekonomisku infrastruktūru, veicinātu iestāžu, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju ciešāku sadarbību, kopīgus projektus un pasākumus. Šobrīd Valgā savu dzīvesvietu ir deklarējuši vairāk nekā 1100 Latvijas valsts piederīgo, ir daudz ģimeņu, kam mājsaimniecības atrodas abās robežas pusēs. Samērā daudz Igaunijas valsts piederīgo dzīvo arī Latvijas pusē.” 

“Ziemeļlatvija” ne reizi vien informējusi par pašvaldību centieniem panākt, lai mainīgie noteikumi robežšķērsošanā neietekmētu abu pilsētu ierasto dzīves ritmu. Jau rakstījām par igauņu puses neapmierinātību ar Latvijas valsts noteikto ierobežojumu, ka Latvijā drīkst ieceļot tikai būtisku iemeslu dēļ. Ja Valkas novada iedzīvotājiem šie noteikumi neko būtisku ikdienas robežšķērsošanā nemainīs, tad Valgas pagasta – gan, vien jautājums, vai igauņus neatbaidīs prasība pildīt covidpass. Arī novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis “Ziemeļlatvijai” atzina, ka vēl arvien nav saņemta atbilde par to, vai Valgas pagastā deklarētajiem iedzīvotājiem būs jāaizpilda ieceļotāju anketa Covidpass.lv. Pašlaik notiekot Ekonomikas un Iekšlietu ministrijas diskusijas. Taču viņš informējis Valgas pagasta pārvaldi, lai savā klientu apkalpošanas centrā sniedz atbalstu iedzīvotājiem interneta vidē aizpildīt šo anketu. Daudziem cilvēkiem tas sagādā grūtības, jo anketu var aizpildīt latviski, krieviski un angliski.

Nenoliedzami, vispriecīgākie par ierobežojumu atcelšanu ir Valkas puses uzņēmēji, īpaši šajā laikā periodā – stādu tirgotāji. Viena no tām, kura tirgo savu izaudzēto gan pilsētas tirgus teritorijā, gan pie lielveikala “Walk”, ir Iveta Markova. Uzzinot par šīm izmaiņām, kas valcēniešos vieš cerību, ka atkal igauņi iepirksies Latvijas pusē, stādu audzētāja atzina: “Ļoti gaidām igauņus. Latvieši ir daudz apdomīgāki pircēji, bet igauņi, ieraugot mūsu cenas, uzreiz nopērk četrus piecus nokareno puķu podus. Ja pie manis dārgākais puķu pods maksā astoņus eiro, Igaunijā par to būtu jāsamaksā 16 eiro.”

Ja būs jaunumi attiecībā par Covidpass.lv atcelšanu vai gluži otrādi – šī prasība netiks atcelta, “Ziemeļlatvija” sniegs informāciju.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Kas liedz Valkas tirgotājiem tirgot Valgā par 10 eiro podus?
Pareizi ka covidpasi vajag, nav ko iznesāt kovidu. Tiem kuriem nav potes vispār jāliedz iziet no mājas, lai sēž 4 sienās un prāto, cik slikta pasaule, visus grib nogalināt.

pirms 4 mēnešiem, 2021.06.05 17:37

Valkas pilsēta