Valkas dome plāno veikt cauruļvadu izbūvi vairākās pilsētas ielās

 Valkas novada dome plāno veikt cauruļvadu izbūvi vairākās Valkas pilsētas ielās (Sēlijas, Smilšu, Ceriņu, Austras, Kūru, Pedeles, Ērģemes, Poruka, Merķeļa, Puškina, Domes bulvāra, Zvaigžņu) un kanalizācijas pievadu izbūvi atsevišķām ēkām (Tālavas 45 ielā, Rīgas ielā 30a), kas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Valkas novada dome plāno īstenot iepriekš minētās darbības ar Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta" līdzfinansējumu.

Šogad plānots veikt tehnisko projektu izstrādi, kas ietver projekta teritorijas topogrāfisko uzmērījumu veikšanu un ģeotehnisko izpēti, kā arī ekspertīzes veikšanu izstrādātam tehniskam projektam. Būvdarbus paredzēts veikt 2017./2018.gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 563 043 eiro, no kurām Valkas novada domes līdzfinansējums ir 140 253 eiro jeb 24.91% apmērā. Savukārt plānotais Kohēzijas fonda līdzfinansējums veido 422 790 eiro jeb 75,09% no attiecināmām izmaksām.

Šīs aktivitātes notiks tādā gadījumā, ja projekts tiks atbalstīts.

Valkas pilsēta