Valkas ielas kārtīgi notīrītas un nokaisītas, “sāpju” bērns – māju pagalmi

Šodien, 21.decembrī, ap pulksten 9 “Ziemeļlatvija” devās apskatīties, kā iztīrītas piesnigušās pilsētas ielas, trotuāri un daudzdzīvokļu namu pagalmi. Ja ielas un trotuāri notīrīti tik tiešām kvalitatīvi, kā arī galvenās pilsētas maģistrāles ir nokaisītas, to diemžēl nevar teikt par daudzdzīvokļu māju pagalmiem. 

Tie joprojām prasās pēc sniega lāpstas, jo iedzīvotāji ignorējuši “Valkas Namsaimnieka” aicinājumu atbrīvot pagalmus no automašīnām. Jau vēstījām, ka trešdien sniega tīrīšana tehnika vispirms bija novirzīta sniega šķūrēšanai pagalmos. Diemžēl dažviet pagalmos, kur stāvēja automašīnas, tehnika tās ir apbraukusi.

 Valcēnieši prāto, ka agrāk, kad uz ielām neredzēja tik daudz sniega tīrīšanas tehnikas, uz ielām un trotuāriem sētnieki strādāja ar sniega lāpstām daudz čaklāk. Šodien no rīta pilsētas ielās varēja manīt tikai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmus sētniekus. Šī nu būtu tā reize, kad sētniekiem vajadzētu vairāk rosīties tieši māju pagalmos. 

Jau vēstījām, ka vakar Valka bija pārvērtusies par Sūnu ciemu, tādu ziņojumu saņēmām twitter kontā. Devāmies lūkot un secinājām, ka tiešām pilsētas ielas nebija tīrītas, un transportlīdzekļiem pa sniega putru pārvietoties bija apgrūtinoši.

Valkas pilsēta