Valku un Valgu apmeklēs EK pārstāvis Maikls Ralfs

Šodien un rīt, 24.septembrī, Valgu un Valku apmeklēs Eiropas Komisijas (EK) Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieka Normunda Popena padomnieks Maikls Ralfs, lai atzīmētu starp Igauniju un Latviju "Interreg" programmas gaitā pastāvošo sadarbību un popularizētu nesen tiešsaistē sākto sabiedrisko apspriešanu par šķēršļiem pierobežā.

Kā aģentūru LETA informēja Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere, Ralfs apmeklēs glābšanas stacijas Valgā un Valkā, kā arī Valgas apriņķa arodskolu un piedalīsies apaļā galda diskusijā, lai padziļināti apspriestu stāvokli Igaunijas un Latvijas pierobežā.

Valkas novada domē 24.septembrī plkst.12.15 notiks tikšanās ar preses pārstāvjiem, kurā būs iespēja uzdot jautājumus par pierobežas reģionu analīzi.

Lai rastu risinājumus kopīgām problēmām, pierobežas reģioni 25 gadus ir sadarbojušies, izmantojot "Interreg" iniciatīvu. "Interreg" sniegusi šiem reģioniem finanšu līdzekļus, ar kuriem uzlabot dzīves apstākļus, uzmanību galvenokārt pievēršot iedzīvotāju faktiskajām vajadzībām. Kohēzijas politikai ir liela nozīme pierobežas šķēršļu novēršanā un pārrobežas sadarbības veicināšanā.

Laika posmā no 2014. līdz 2020.gadam 100 sadarbības programmās dažādos reģionos tiks ieguldīti vairāk nekā desmit miljardi eiro, un aptuveni 6,6 miljardi eiro nonāks pārrobežu reģionos. Tam būtu jānodrošina maksimāla ieguldījumu ietekme un vēl efektīvāka izmantošana.

Neraugoties uz "Interreg" iniciatīvas pozitīvajiem rezultātiem un izaugsmi pēdējo 25 gadu laikā, pierobežas reģionu un arī citiem iedzīvotājiem ir skaidri redzams, ka aizvien pastāv daudzi - galvenokārt administratīvi un juridiski - šķēršļi. Tādēļ EK Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu ir nolēmusi sākt pierobežas reģionos pastāvīgi esošo šķēršļu analīzi, un tās laikā veikt sabiedrisko apspriešanu, kurā tiktu iegūta informācija no iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citām ieinteresētajām personām par šķēršļiem, ar kuriem tie saskaras ikdienā saistībā ar pārrobežu darbībām. Tiešsaistes sabiedriskā apspriešana notiek līdz 21.decembrim, un tās rezultāti būs publiski pieejami internetā. Galīgais ziņojums un ieteikumi par to, kā Eiropas Savienība, dalībvalstis un reģioni var mazināt atlikušos šķēršļus, tiks sagatavots 2016.gada beigās.

Lai atbalstītu komisāres iniciatīvu, EK pārstāvji līdz 21.oktobrim apmeklēs 11 pierobežas reģionus visā Eiropā. Šīs vizītes ir pielāgotas katram pierobežas reģionam, ņemot vērā vietējās iezīmes, bet visu vizīšu laikā starp iesaistītajām pusēm un ieinteresētajām personām notiks atklāta informācijas apmaiņa par paveikto, notiekošo un nākotnē iespējamo darbu saistībā ar pārrobežu šķēršļiem reģionā.

Valka