Valsts piešķīrusi līdzekļus Ausekļa ielas rekonstrukcijai, būvdarbus plānots uzsākt šogad 1

2021.gada 1.jūnija sēdē Ministru kabinets piešķīra valsts budžeta finansējumu Valkas novada domes investīciju projektam “Ausekļa ielas pārbūve infrastruktūras pieejamības uzlabošanai Valkas pilsētā”, kas tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā augstas gatavības pašvaldību investīciju projekts Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai.

Projekta mērķis ir Ausekļa ielas pārbūve posmā no Raiņa ielas līdz Strautu ielai 522 m garumā, lai uzlabotu pašvaldības infrastruktūras pakalpojuma kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

Ausekļa ielas pārbūve uzlabos braukšanas apstākļus satiksmes dalībniekiem. Braukšanas asfalta segums visā ielas posmā ir ļoti sliktā stāvoklī, izveidojies plašs plaisu tīkls, kā arī pavasaros veidojas bīstamas bedres. Tās gadu gaitā remontētas ar dažādas kvalitātes asfalta maisījumiem un šķembu – emulsijas maisījumiem, līdz ar to ielai neizpildās minimālās prasības attiecībā uz segas līdzenumu un šķērskritumu. Braukt pa šādu segumu ir ļoti nekomfortabli, kā arī tas papildus bojā transportlīdzekļu piekabi. Tāpat nelīdzenais segums arī palielina transportlīdzekļu rites troksni, kas pasliktina ielas tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Kopējais investīciju projekta finansējums ir  EUR 796816, tai skaitā Valsts budžeta finansējuma apmērs ir EUR 677 293 (2021.gadā ir plānots EUR 338 647,00 un 2022.gadā  - EUR 338 646), Valkas novada domes budžeta līdzfinansējums  - EUR 119523.

Būvdarbus plānots uzsākt šogad un pabeigt līdz 2022.gada 30.jūnijam. Ir izsludināts iepirkums uz būvdarbu veikšanu. Būvprojektu izstrādātāja SIA “Ceļu komforts” un būvniecības ietvaros ir plānota ielas pārbūve (brauktuves noasfaltēšana, bruģēta stāvlaukuma un ietvju izbūve), lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un elektroapgādes ārējo tīklu pārbūve.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Asfaltu noraus rudenī, lai ziemā pa bedrēm, bet jaunu pavasarī, kā jau Latvijā pieņemts.

pirms mēneša, 2021.06.02 19:34

Valka